Loading...
< Bekijk de actie

Actievoorwaarden Jumbo Drijftenue 

Deze spaaractie wordt georganiseerd door:

Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15
5462 CE Veghel

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Jumbo Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel aan het adres Rijksweg 15, (hierna: Jumbo), georganiseerde actie ‘Jumbo Drijftenue’ (hierna: de Actie).  
 2. De Actie loopt van 10 juli 2019 t/m 30 juli 2019 (hierna: de Actieperiode).
 3. Klanten van Jumbo die tijdens de Actieperiode de deelnemende actieproducten kopen, kunnen voor €1 een Jumbo Drijftenue kopen.
 4. Klanten van Jumbo die tijdens de Actieperiode een foto van zichzelf – met duidelijk zichtbaar het drijftenue – delen op Facebook en/of Instagram inclusief de #Drijftenue en Jumbo taggen, maken kans:

  - Op een verzorgde reis voor 2 personen naar de ronde van Spanje.
  - Een van de acht gesigneerde wielershirts van de wielerploeg.
  - Een van de vijftig merchandise-pakket van de wielerploeg.
 5. Het betreft een op=op actie. Jumbo heeft een beperkt aantal Drijftenues beschikbaar. Zodra deze op zijn, stopt de Actie. Jumbo zal dit dan communiceren op www.jumbo.com/drijftenue.
 6. Om deel te nemen aan de verzorgde reis voor 2 personen moet(en) de ontvangen selfiesuiterlijk dinsdag 30 juli 2019 voor 23.59 uur gedeeld zijn.
 7. Uit alle gedeelde selfies wordt 1 winnaar getrokken die 2 tickets ontvangt voor een reis naar de ronde van Spanje. De prijs is inclusief vliegtuigvervoer en hotelovernachtingen in middenklasse hotels voor 2 personen.
 8.  Voor deelname aan de Actie en het innen van prijzen dien je de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben en de Actie is enkel voor Nederlandse inwoners.
 9. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 10. De prijs wordt verloot middels een trekking op woensdag 31 juli 2019. Trekking wordt op onafhankelijke wijze gedaan door Jumbo.
 11.  De winnaar van de prijs wordt uiterlijk vrijdag 2 augustus 2019 via een PM en aansluitend telefonisch benaderd en vervolgens geplaatst op jumbo.com/winnaars met voornaam en plaatsnaam. De winnaar gaat op voorhand akkoord met de plaatsing van dit bericht.
 12.  Indien de winnaar maandag 5 augustus 2019 voor 12.00 uur niet bereikt is via de bij Jumbo bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 13. De prijs betreft een reis, Jumbo bepaalt de route en hotelovernachtingen hiervan. Het vervoer vindt plaats middels vliegtuig vanaf Schiphol. De winnaar en de persoon die hij/zij meeneemt dienen zelf naar Schiphol te reizen.
 14. De winnaar en de persoon die hij/zij meeneemt dienen over een geldig identiteitsbewijs te beschikken. Deze moeten op verzoek worden getoond. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de juiste reisdocumenten, zoals een visum of ESTA.
 15.  Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Jumbo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Jumbo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 17. Van de reis worden mogelijk foto’s/opnames gemaakt ter promotie van deze Actie. Na afloop van de Actie zullen deze foto’s/opnames door Jumbo openbaar worden gemaakt via Facebook, Instagram en/of andere kanalen zoals de website. De winnaar en de persoon die hij/zij meeneemt, hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding voor het maken van dit promotiemateriaal en zijn op voorhand akkoord met de openbaarmaking van het promotiemateriaal door Jumbo.
 18.  Jumbo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie. 
 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo.
 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Jumbo.
 21. Medewerkers van Jumbo en andere betrokken partijen bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.
 22. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.jumbo.com/drijftenue of kunnen worden opgevraagd bij onze Klantenservice 0800 – 0220 161.
 23. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Jumbo Klantenservice 0800 – 0220 161 of jumbo.com/contact.
 24. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 25. Jumbo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 26. Jumbo zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.
 27. Jumbo, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Jumbo ter beschikking gestelde prijs.
 28. Ondanks de grootste mogelijke zorg die Jumbo aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Jumbo openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Jumbo niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jumbo in het leven roepen.
 29. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 30. Persoonsgegevens die in het kader van deelname aan de Actie aan Jumbo worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze Actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie. Jumbo zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen (uitvoering van de Actie).
 31. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Jumbo toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de prijswinnaar.
 32. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 33. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.