Maak een Selfie met Max en win VIP tickets voor de Super Friday Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix

Deze actie liep tot en met dinsdag 14 juni 2022. Dus deze actie is helaas afgelopen. Maar er zijn altijd andere leuke win- en spaaracties bij Jumbo. Bekijk via de button hieronder het actuele overzicht van onze acties.
Altijd op de hoogte blijven van alle acties? Volg ons!
Bekijk alle lopende acties

Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Jumbo Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel aan het adres Rijksweg 15, (hierna: Jumbo), georganiseerde actie ‘Selfie met Max’ (hierna: de Actie).  
 2. De Actie liep van 18 mei 2022 t/m 14 juni 2022 (hierna: de Actieperiode). 
 3. Klanten van Jumbo die tijdens de Actieperiode één of meerdere foto’s deelden op Facebook en/of Instagram met de #jumbosuperfriday maakten kans op 2 VIP tickets per winnende klant voor de Super Friday van de Dutch Grand Prix op 2 september 2022. 
 4. De foto met de #jumbosuperfriday bevat een foto met daarop jezelf, partner, zoon/dochter en/of vriend/vriendin i.c.m. de lifesize van Max in een Jumbo winkel 
 5. Uit alle gedeelde foto’s werden 5 winnaars gekozen die ieder 2 VIP tickets ontvingen voor de Super Friday van de Dutch Grand Prix op 2 september 2022. 
 6. Het totale prijzenpakket heeft een waarde van € 1.250,- inclusief btw. 
 7. Voor deelname aan de Actie en het innen van prijzen dien je de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben en de Actie is enkel voor Nederlandse inwoners.
 8. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 9. De winnaars werden bekend gemaakt in week 25 2022. Trekking werd gedaan door Jumbo.
 10. De winnaar van de prijs werd uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 via Facebook en/of Instagram benaderd en vervolgens geplaatst op jumbo.com/winnaars met voornaam en achternaam. De winnaar gaat op voorhand akkoord met de plaatsing van dit bericht.
 11. Indien de winnaar vrijdag 15 juli 2022 voor 12.00 uur niet bereikt is via de bij Jumbo bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 12. De prijs betreft per winnaar 2 VIP tickets voor de Super Friday van de Dutch Grand Prix 2022. 
 13. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Jumbo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen. 
 14. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Jumbo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 15. Jumbo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.  
 16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo.
 17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Jumbo.
 18. Medewerkers van Jumbo en andere betrokken partijen bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.
 19. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.jumbo.com/gp of kunnen worden opgevraagd bij onze Klantenservice 0800 – 0220 161. 
 20. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Jumbo Klantenservice 0800 – 0220 161 of jumbo.com/contact
 21. Jumbo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
 22. Jumbo zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. 
 23. Jumbo, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Jumbo ter beschikking gestelde prijs. 
 24. Ondanks de grootste mogelijke zorg die Jumbo aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Jumbo openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Jumbo niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jumbo in het leven roepen. 
 25. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 26. Persoonsgegevens die in het kader van deelname aan de Actie aan Jumbo worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze Actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie. Jumbo zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen (uitvoering van de actie). Meer informatie over de wijze waarop Jumbo de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in het privacy statement dat is gepubliceerd op de Actie website www.jumbo.com/gp. 
 27. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Jumbo toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de prijswinnaar. 
 28. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden alsmede het op de Actie van toepassing zijnde privacy statement van Jumbo.
 29. De door de deelnemer te delen foto’s op Facebook en/of Instagram vindt plaats binnen het persoonlijke profiel en account van de deelnemer, zodoende zijn daar de voorwaarden en het privacy beleid van Facebook en/of Instagram op van toepassing. 
 30. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Indien u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met:

Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15
5462 CE Veghel

0800 – 022 01 61 (gratis vanaf vaste telefonie, kosten vanaf mobiel nummer zijn afhankelijk van uw mobiele provider,  bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 08:00 - 22:30 uur)

Super Friday