Loading...

Helden magazine

Gratis bij aankoop van geselecteerde actieproducten

Bekijk de actie

Voorwaarden actie 'Helden magazine gratis bij aankoop van geselecteerde actieproducten'

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Jumbo Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel aan het adres Rijksweg 15, (hierna: Jumbo), georganiseerde actie ‘Helden Magazine’ (hierna: de Actie).  
 2. De Actie loopt van 6 november 2019 t/m 26 november 2019 (hierna: de Actieperiode). 
 3. Klanten van Jumbo die tijdens de Actieperiode de deelnemende actieproducten kopen, kunnen gratis een Helden Magazine ontvangen. Bij online aankopen geldt een maximum van één magazine per bestelling.
 4. Het betreft een op=op actie. Jumbo heeft een beperkt aantal Helden Magazines beschikbaar. Zodra deze op zijn, stopt de Actie. Jumbo zal dit dan communiceren op www.jumbo.com/helden
 5. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo.
 6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Jumbo.
 7. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.jumbo.com/helden of kunnen worden opgevraagd bij onze Klantenservice 0800 – 0220 161. 
 8. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Jumbo Klantenservice 0800 – 0220 161 of jumbo.com/contact
 9. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 
 10. Jumbo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
 11. Ondanks de grootste mogelijke zorg die Jumbo aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Jumbo openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Jumbo niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jumbo in het leven roepen. 
 12. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 13. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Bekijk de actie