Loading...

Actievoorwaarden - La Vache qui rit Cheez Dippers ‘Maak 250x kans op 4 kaartjes voor Duinrell’

La Vache qui rit Cheez Dippers ‘Maak 250x kans op 4 kaartjes voor Duinrell’

Reglement van de La Vache qui rit Cheez Dippers ‘Maak 250x kans op 4 kaartjes voor Duinrell’ actie van Bel Nederland B.V. (hierna te noemen “de Actie”)


Artikel 1 - Algemeen

1. De Actie dient ter promotie van het merk La Vache qui rit en wordt georganiseerd door Bel Nederland B.V., gevestigd aan Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd (hierna te noemen: “Bel”) in samenwerking met Jumbo, gevestigd aan Rijksweg 15, 5462 CE Veghel (hierna te noemen: “Jumbo”).

2. De Actie is toegankelijk voor elke persoon:

a. van 12 jaar of ouder (indien jonger dan 18: met toestemming van ouders of wettelijke verzorgers);

b. die in Nederland woont;

c. die in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers (en hun families) van Bel en Jumbo en tijdelijke of vaste werknemers van alle meewerkende bureaus.

3. Deze Actievoorwaarden gelden alleen voor Nederland.

4. Deelname aan de Actie is gratis na aanschaf via van minimaal twee La Vache qui rit Cheez Dippers producten via Jumbo.com.


Artikel 2 - Gegevens

1. Om mee te doen aan de Actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld NAW-gegevens en je e-mailadres). Je garandeert dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn ingevuld.

2. Jouw persoonlijke gegevens worden door Jumbo verwerkt in overeenstemming met haar privacy statement, beschikbaar via https://www.jumbo.com/content/cookies--privacy/#PrivacyStatement. Jumbo zal de persoonsgegevens van de winnaars alleen met Bel delen om de prijzen toe te kunnen sturen. Daarnaast zal Jumbo de e-mailadressen aan Bel toesturen van deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven op het deelname formulier (zie hieronder).

3. Nadat je daartoe je toestemming hebt gegeven door middel van het daarvoor bestemde vakje op het deelnameformulier, mogen Bel en/of Jumbo je van tijd tot tijd informeren over haar producten, diensten en andere acties. Bel en Jumbo zullen je gegevens verzameld voor dit doel niet aan derden verstrekken. Indien je geen informatie van Bel meer wenst te ontvangen, kun je dit aangeven door een e-mail te sturen aan contact@lvqr.nl. Indien je geen informatie van Jumbo meer wenst te ontvangen, kun je dit aangeven via het serviceformulier van Jumbo: https://hallo.jumbo.com/klantenservice/stel-een-vraag-aan-jumbo?_ga=2.137962808.94262602.1556616837-927870817.1556199715.


Artikel 3 - De Actie

1. De Actie vangt aan op 29 mei 2019 (00.01 uur) en eindigt op 25 juni 2019 (23.59 uur) (hierna te noemen: "de Actieperiode") en wordt onder andere gecommuniceerd door middel van uitingen op de website van Jumbo.

2. Bij aanschaf van minimaal twee La Vache qui rit Cheez Dippers producten via Jumbo.com maak je kans op 4 entreekaarten voor attractiepark Duinrell (exclusief het Tikibad), geldig op een dag naar keuze van 26 juni t/m 3 november 2019 met uitzondering van 21 en 22 september 2019! Eén entreekaart is geldig voor één persoon. In de Actieperiode wordt in totaal 250 keer vier entreekaarten verloot.

3. Om mee te doen aan deze Actie, dien je minimaal twee La Vache qui rit Cheez Dippers producten te kopen via Jumbo.com. Op elk La Vache qui rit Cheez Dippers product is een streepjescode te vinden op de achterzijde of de zijkant van de verpakking. Vul de streepjescodes van beide producten, samen met jouw gegevens in op het actieformulier op de website van Jumbo en klik op "Aanmelden" om deel te nemen aan de Actie.

4. Je kunt iedere dag opnieuw deelnemen aan de Actie door La Vache qui rit Cheez Dippers te kopen en twee nieuwe streepjescodes in te voeren.

5. De winnaars van de Actie zullen door Jumbo willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald.

6. De winnaars van de prijzen krijgen persoonlijk bericht.

7. Het is niet mogelijk de entreekaarten te retourneren en/of om te ruilen voor contant geld.


Artikel 4 - Toekennen prijzen

1. Een winnaar van de Actie kan maximaal 1 keer een prijs winnen.

2. Met de winnaars wordt uiterlijk 5 juli 2019 contact opgenomen.

3. De gewonnen prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs wordt op 1 adres in Nederland bezorgd/afgeleverd.

4. De winnaars van de prijzen krijgen hun prijs uiterlijk 12 juli 2019 thuisgestuurd.

5. Prijswinnaars zullen alleen bekend worden gemaakt indien zij hiermee schriftelijk instemmen. Indien een winnaar aan publiciteit meewerkt zal diens privacy, rekening houdende met zijn/haar wensen, zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

6. De prijzen zoals genoemd in artikel 3 worden uitsluitend toegekend aan de winnaars. De prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.


Artikel 5 - Disclaimer en voorwaarden

1. Op deze Actie en op elk ander gebruik van de website www.jumbo.com zijn onze voorwaarden en disclaimer, zoals op deze website vermeld, van toepassing.


Artikel 6 - Overig

1. Bel en Jumbo kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bel en/of Jumbo.

2. Bel en Jumbo kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door Bel en/of Jumbo of aan de Actie meewerkende partijen in welke vorm dan ook. Ook kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.

3. Bel en Jumbo dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en accepteren van de op grond van de Actie toegekende prijs.

4. Bel en Jumbo behouden zich het recht voor om inzendingen die hen naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

5. Bel en Jumbo behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of de Actie stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

6. Deelname aan de Actie impliceert dat je akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Bel en Jumbo in geval van overmacht verplicht zijn te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.

7. Behoudens het bepaalde in artikel 4, zal er geen enkel contact over de Actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Bel of Jumbo.

8. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bel Nederland B.V., t.a.v. de afdeling marketing, postbus 1306, 4145 ZG te Schoonrewoerd, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Bel.

9. Op de Actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

10. De Actie wordt beheerst door Nederlands recht.

Bekijk de actie