Loading...
< Bekijk de actie

Algemene actievoorwaarden Jumbo Racedagen

N.B. : Zie voor het kans maken op het meerijden in een racewagen de aparte voorwaarden die horen bij de winactie (ook te vinden op jumbo.com/racedagen).

 1. Vanaf woensdag 24 april 2019 tot en met dinsdag 14 mei 2019 ontvangen klanten van Jumbo  bij aankoop van  meerdere  actieproducten van hetzelfde merk één unieke  actiecode op een aparte kassabon.

Bewaar deze bon met actiecode goed, want het is niet mogelijk om deze opnieuw aan te vragen.

 1. Actiecodes kunnen verzilverd worden op jumbo.com/racedagen vanaf 24 aprill 2019  tot en met vrijdag 17 mei 2019.
 2. Eén actiecode komt overeen met één gratis ticket.

Voor het aantal uit te geven tickets geldt OP=OP. Dit betekent  dat er met het volgende rekening gehouden dient te worden:

 • De uitgifte van actiecodes kan eerder stopgezet worden dan bovenstaande einddatum van 14 mei 2019. 
 • Het verzilveren van actiecodes kan eerder stopgezet worden dan bovenstaande einddatum van 17 mei 2019. 
 • Je bent pas verzekerd van een ticket, zodra je de actiecode hebt verzilverd voor een daadwerkelijke ticket. 
 • Als één van de twee dagen van het evenement uitverkocht is (18 of 19 mei 2019), dan is het niet meer mogelijk om voor deze dag een ticket te verkrijgen.

Actievoorwaarden

 • Deze actie wordt georganiseerd door en is alleen geldig bij Jumbo Supermarkten B.V.
 • Actiecodes of tickets zijn niet inwisselbaar voor geld of kortingsbonnen. 
 • Het aantal tickets is beperkt, dus OP=OP.
 • Deze actie is niet geldig bij de Jumbo City-winkels in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Groningen en Amsterdam.
 • Een actiecode is geen garantie op een ticket danwel op een ticket voor een bepaalde dag. Bestel dus snel voordat het evenement is  uitverkocht. 
 • Een ticket is gebonden aan één van de twee dagen van het evenement (zaterdag 18 mei 2019 of zondag 19 mei 2019). Het is niet mogelijk om een verkregen ticket om te boeken naar een andere dag.
 • Na het invoeren van de actiecode ontvang je de gratis ticket(s) via het opgegeven e-mailadres. E-ticket geprinte tickets dienen te worden meegenomen naar de Jumbo Racedagen.
 • Kinderen tot en met 4 jaar hebben toegang tot het evenement zonder ticket maar dienen te worden begeleidt door een volwassene  met geldig ticket.
 • Als deelnemer van deze actie is men zelf verantwoordelijk en wordt door deelnemers het risico gedragen voor het ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de bon met actiecode en tickets.
 • Het is niet mogelijk om een ticket voor de Racedagen bij Jumbo te verkrijgen zonder actiecode.
 • Jumbo Supermarkten behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Jumbo raadt u derhalve aan www.jumbo.com/racedagen regelmatig te bekijken.
 • Jumbo Supermarkten is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de actie.
 • Jumbo Supermarkten accepteert uitsluitend de door Jumbo Supermarkten uitgegeven actiecodes voor een gratis ticket. Bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo Supermarkten zich het recht voor uitgifte van tickets te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo Supermarkten zich het recht voor aangifte te doen bij de politie. 
 • Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf 16 jaar. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders c.q. verzorgers.
 • Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing zijnde privacybeleid van Jumbo Supermarkten B.V..
 • Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Indien en voor zover enige bepaling  van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

 

Indien u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met:

Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15
5462 CE Veghel

0800 – 022 01 61 (gratis vanaf vaste telefonie, kosten vanaf mobiel nummer zijn afhankelijk van uw mobiele provider,  bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 08:00 - 22:30 uur)

www.jumbo.com