Loading...
< Terug naar de actie

Privacystatement Jumbo Racedagen

Via de website www.jumbo.com/racedagen (hierna: “de Website”) verzamelt Jumbo persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Jumbo over jou verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

1. Wie is Jumbo?

Jumbo Supermarkten B.V. (“Jumbo”) houdt zich bezig met de detailhandel in levensmiddelen en aanverwante artikelen. Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de Website Informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

Jumbo Supermarkten B.V.

KvK 16044409
Rijksweg 15
5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:

Sanne Kennepohl - privacy@jumbo.com.

Welke Informatie wordt via de Website verzameld en voor welke doeleinden?

Via de Website worden de volgende persoonsgegeven van jou verzameld:

  • Voor- en achternaam: wij vinden het fijn als we jou op de juiste manier kunnen aanspreken en zo kunnen we ook controleren of jij degene bent die deelneemt aan de Jumbo Racedagen.
  • E-mailadres: op het door jou opgegeven e-mailadres ontvang je het ticket voor Jumbo Racedagen.

Als je hier via de Website toestemming voor geeft ontvang je ook per e-mail informatie over toekomstige (spaar)acties van Jumbo. 

  • IP-adres: wij slaan jouw IP-adres op om eventuele problemen te voorkomen en misbruik tegen te gaan.
  • Versie van het besturingssysteem: dit gegeven gebruiken we om te meten welke type gebruikers er zijn en om de Website optimaal te laten werken voor onze gebruikers. 

Jumbo verwerkt jouw Informatie als jij daar toestemming voor hebt gegeven, zoals voor de ontvangst van een nieuwsbrief, of omdat de verwerking mogelijk is voor het tot stand komen van de overeenkomst. De overeenkomst betekent hier het activeren van je actiecode en het ontvangen van een ticket. Daarnaast vinden er ook verwerkingen plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Jumbo, bijvoorbeeld de verwerkingen voor marketingdoeleinden.

3. Met wie deelt Jumbo jouw Informatie?

Jumbo verstrekt alleen Informatie aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Jumbo kan je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het afronden van de bestelling, je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit verplicht is vanuit de AVG. Jumbo verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Jumbo.

4. Cookies

Via de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat hier te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren.

5. Bewaren van Informatie

Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen. De termijn is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor Jumbo deze gegevens verwerkt. Jumbo heeft hiervoor een intern beleid opgesteld waaraan zij zich ook houdt.

6. Bescherming van jouw Informatie

Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Wat zijn je rechten?

Als je wilt weten welke Informatie Jumbo over jou verzamelt, kun je Jumbo vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, kunnen we je vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het BSN onleesbaar te maken.

Als je op basis van het overzicht jouw persoonsgegevens wilt laten wijzigen, laten verwijderen, af laten schermen of de verwerking door Jumbo wilt laten beperken, kun je daartoe een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres.  Ook heb je in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken of om jouw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via het serviceformulier . Jumbo zal binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

8. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 2 april 2019.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen via het serviceformulier.

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Jumbo niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.