Loading...
< Terug naar actie

Actievoorwaarden burn&earn Strava Challenge

Actievoorwaarden

1. Deze actie wordt georganiseerd door:

Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15
5462 CE  Veghel

2. De actie vond plaats van 18 november 2020 tot en met 14 december 2020. Meedoen is helaas niet meer mogelijk. Verzilveren kan nog wel.

3. Personeel van Jumbo Supermarkten uitgesloten van deelname aan deze challenge.  

Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.

Meerdere deelnames per persoon en/of IP adres en/of gezin zijn toegestaan. Deelnemers kunnen slechts één keer winnen gedurende deze actieperiode. Er kunnen wel meerdere personen binnen een gezin winnen.

4. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot misbruik of fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

5. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door de challenge volledig af te ronden en naam en e-mailadres achter te laten na deelname.

Op maandag 28 december 2020 maakt Jumbo Supermarkten de 10 winnaars bekend. De winnaars worden door een onafhankelijke jury geselecteerd.

Met een winnaar wordt contact opgenomen via e-mail. Een winnaar heeft een week de tijd om haar of zijn prijs te claimen door te reageren. Dit kan door te reageren op de ontvangen mail of door contact op te nemen met onze klantenservice (klantenservice@jumbo.com). Als een winnaar zich niet op tijd meldt, geen van de optionele dagen voor het houden van de workshop beschikbaar is, of opgeven gegevens incorrect zijn, behoudt Jumbo Supermarkten het recht voor een andere winnaar te kiezen.  De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

6. De hoofdprijs: Verbrand minimaal 5000 kcal binnen een week en win samen met een (sport)maatje een workshop van een voedingsdeskundige van Jumbo Foodcoach. Samen maak je de lekkerste sportmaaltijden en krijg je de beste tips.

7. De prijs: Verbrand minimaal 5000 kcal binnen 4 weken en ontvang gratis hetzelfde aantal kcal aan lekkere ingrediënten in 1 van de filialen van Jumbo. De cadeaukaart is na ontvangst 1 maand geldig. Op deze prijs zijn de gratis boodschappen voorwaarden van toepassing: www.jumbo.com/service/voorwaarden/gratis-boodschappen.

8. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Jumbo Supermarkten om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

9. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

10. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Jumbo Supermarkten behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

11. Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

12. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

13. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Jumbo Supermarkten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:

- de door haar uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

13. Druk- en zetfouten voorbehouden.

14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar klantenservice@jumbo.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.