Ambi Pur 24h Fresh & Clean Fresh Water & Mint 5in1 55ml

5in1
Fresh, shine, clean, anti-limesacale, deodorizing.

Green DotA.I.S.E.
  • Inhoud van de doos: 1 Navulling|1 Houder

Uitgebreide productinformatie

Productomschrijving

Toiletblok.

Ingrediënten

  • 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen
  • <5% fosfonaten
  • methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, dimethylol glycol, parfums, citral, linalool

Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Blister: Recyclebaar

Bewaren

See date of production on the bottle (month/year).

Veiligheid

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Niet inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Bevat 2-methylundecanal, cedryl methyl ketone, cineole, citral, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

A.I.S.E. - Lid van het Charter - www.cleanright.eu

  • Land van oorsprong: in de EU

Over de fabrikant

www.bluesuncb.com

Contactgegevens:

BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L.U.
Ctra. Alcalá-Sevilla, Km 1,5
41500 Alcalá de Guadaira
Sevilla
Spain

Betaalmethode

Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


Inspiratielijstjes met dit product