Laden...
Ambi Pur 3Volution Ochtend Dauw Elektrische Luchtverfrisser Productfoto ID Shot 72x72
Ambi Pur 3Volution Ochtend Dauw Elektrische Luchtverfrisser Productfoto ID Shot 360x360

Ambi Pur 3Volution Ochtend Dauw Elektrische Luchtverfrisser

559
20.0 ml (279,50/liter)

De Ambi Pur 3Volution elektrische luchtverfrisser startset met OdourClear-technologie zuivert de lucht voortdurend van hardnekkige geuren en laat tot 90 dagen een lichte, frisse geur achter (bij gebruik van 12 uur per dag op een minimale instelling). De geur Ochtend Dauw is geïnspireerd op de frisheid van een vroege ochtendwandeling. Laat je overspoelen door een gevoel van rust terwijl deze zuivere, zachte geur de lucht vult. Met normale geurverspreiders worden we geuren snel gewoon, wat betekent dat we de geuren rondom ons uiteindelijk niet meer opmerken. De Ambi Pur 3Volution elektrische luchtverfrisser lost dit probleem op door voortdurend en automatisch elke 45 minuten tussen 3 elkaar aanvullende, kwaliteitsvolle geuren af te wisselen voor een voortdurende frisse ervaring. Gebruik de Ambi Pur 3Volution elektrische geurverspreider enkel met de Ambi Pur 3Volution navullingen, apart verkocht, om je huis te vullen met een frisheid en geur die je dag na dag, week na week blijft ruiken. Bovendien kan je met de verdeler ook de geursterkte aanpassen en zo de sfeer creëren die jij maar wilt, tot 90 dagen lang. Voor onmiddellijke frisheid, probeer het volledige assortiment Ambi Pur producten met de unieke OdourClear-technologie waaronder de Ambi Pur textiel-, lucht- en autoverfrisser.

  Uitgebreide productinformatie

  Ambi Pur 3Volution Ochtend Dauw Elektrische Luchtverfrisser Productfoto Jumbo Creative 180x180
  Ambi Pur 3Volution Ochtend Dauw Elektrische Luchtverfrisser Productfoto Jumbo Creative Detail 180x180
  Ambi Pur 3Volution Ochtend Dauw Elektrische Luchtverfrisser Productfoto Jumbo Lifestyle 180x180

  Ingrediënten

  • Methylundecanal
  • Ethyl Methylphenylglycidate
  • Linalool
  • 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate
  • Benzyl Salicylate
  • Hydroxycitronellal
  • Amyl Cinnamal
  • Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes
  • Citral
  • Limonene
  • Citronellol
  • Cyclamen Aldehyde
  • Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde
  • 2
  • 4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde
  • Lauraldehyde
  • Alpha-Isomethyl Ionone
  • Eucalyptol
  • Isoeugenol
  • Delta-Damascone

  Veiligheid

  Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving. Vermijd harde klappen. Als verspreider uitvalt of beschadigd is, verwijder uit het stopcontact. Het apparaat niet openen. Om het apparaat schoon te maken, neem uit stopcontact en gebruik een droge doek. Bewaar de verpakking voorverdere raadpleging. Niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen. Vul de flesjes niet met andere vloeistoffen. Het apparaat niet bedekken of schilderen. Plaats het apparaat niet op of bij gepolijste, geverfde of plastic oppervlakken. Niet gebruiken in kleine ruimtes. Gemorste vloeistof onmiddellijk opkuisen. Belangrijke veiligheidsinformatie: Sluit uw apparaat aan op een wisselstroom stopcontact om ervoor te zorgen dat de spanning van uw huishouden overeenkomt met de spanning aangegeven op uw apparaat. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het aanbevolen verdampingsmedium. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot vergiftiging of brand veroorzaken. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, indien ze onder toezicht staan of na instructies over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij onder toezicht. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.

  • Land van oorsprong: Bulgarije
  • Verpakt in: Bulgarije

  Betaalmethode

  Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.