Laden...

Color Reus Duo-Caps Wasmiddel Kleur 280 g 14 Wasbeurten

De vertrouwde reuzenwaskracht van Witte Reus in één capsule. Color Reus duo-caps, vloeibare capsules speciaal ontwikkeld voor de gekleurde was. Makkelijk te doseren en lost snel op in water voor een stralend schone was. Dankzij de verbeterde reuzenfrisheid geniet je nu nog langer van een frisse was. Witte Reus wast een berg, kost een beetje.

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • (Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):
  • 15-<30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • 5-<15%: zeep
  • <5%: fosfonaten
  • Bevat ook: enzymen, parfums, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol, linalool.

  Bewaren

  Product altijd in originele verpakking bewaren.

  Veiligheid

  Product veilig gebruiken en bewaren www.keepcapsfromkids.eu Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  A.I.S.E. - Het industrie duurzaamheidskenmerk - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   Wast een berg, kost een beetje

   www.wittereus.nl

   www.henkel.nl

   Contactgegevens:

   Henkel Nederland
   Postbus 2100
   3430 CM Nieuwegein

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product