Actievoorwaarden Helden in de Keuken

De spaaractie:

 1. Bij elke € 15,- aan boodschappen ontvangt u vanaf woensdag 16 januari 2019 vier gratis Helden-stickers. De uitgifte van de Helden-stickers vindt plaats zolang de voorraad stickers strekt of uiterlijk tot en met dinsdag 19 februari 2019, al naar gelang welke gebeurtenis zich het eerste voordoet.
 2. U ontvangt Helden-stickers bij alle Jumbo-winkels. Dus ook bij een Jumbo Pick Up Point (PUP) en/of een bestelling via Jumbo.com (voor zowel thuisbezorging als ophalen bij een PUP).
 3. Jumbo City-winkels zijn uitgesloten van deelname aan deze spaaractie.
 4. Op de kassabon staat het aantal te ontvangen Helden-stickers vermeld.
 5. Over de aanschaf van de volgende producten en diensten kunnen geen Helden-stickers worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage en statiegeld.
 6. De Helden-stickers kunnen gespaard worden voor in het Helden in de Keuken-kookboek. Deze is te koop in de Jumbo-winkels (m.u.v. City-winkels) en via Jumbo.com voor € 2,99. De oplage hiervan is gelimiteerd. Hiervoor geldt dus op=op.

Spelregels winactie Jumbo Kids Foodie 2019:

 1. Maak kans om de Jumbo Kids Foodie 2019 te worden.
  Fase 1: win een vlog/kookcursus
  1. Laat ons in een korte video op je eigen Instagram of Facebook account (of het account van je ouder/verzorger) zien waarom jij een held in de keuken bent, en vermeld hashtag: #heldenindekeuken. De tien meest originele winnen een kook- en vlogcursus.
  2. Je kan alleen meedoen wanneer je deelname zichtbaar is voor Jumbo (social media bedrijfsprofiel). Pas je privacy instellingen hierop aan.
  3. De actievoorwaarden worden getoond op www.jumbo.com/heldenindekeuken
  4. De actie zal plaatsvinden vanaf 16-01-2019 tot en met 19-02-2019.
  5. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.
  6. De selectie van de 10 winnaars worden door een onafhankelijke jury geselecteerd op basis van originaliteit.
  7. Op 08-02-2019 worden er 10 winnaars gekozen.
  8. Via Facebook of Instagram (afhankelijk van het kanaal van deelname) wordt er via een privé bericht contact opgenomen met de 10 winnaars en gevraagd om de contactgegevens uit te wisselen. Een prijswinnaar ontvangt de volgende prijs:
   • Een kook & vlogcursus in Veghel (nabij het hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten)

Fase 2: word de nieuwe Jumbo kidsfoodie

 1. Maak je eigen kookvlog tijdens de vlog/kookcursus. Deze 10 vlogs worden door Jumbo openbaar gemaakt. De tien deelnemers worden openbaar gemaakt op een stempagina van Jumbo.com. De deelnemer met de meeste stemmen wint de prijs.
 2. De stemperiode zal plaatsvinden vanaf 13-02-2019 tot en met 21-02-2019.
 3. Van deze 10 deelnemers wordt op 22-02-2019 1 winnaar bekend gemaakt.
 4. Via eerder verstrekte contactgegevens wordt er contact opgenomen met de winnaar. De prijswinnaar ontvangt de volgende prijs:
 • Verhaal in het hallo jumbo­magazine.
 • 1 dag hoofdredacteur van de social media­kanalen van Jumbo.
 • Een kijkje achter de schermen bij de opname van een jumbo­reclame.


Algemene voorwaarden voor Jumbo Kids Foodie 2019 actie:

 1. Personeel van Jumbo Supermarkten B.V. is uitgesloten van deelname aan deze actie.
 2. Deelname aan Jumbo Kids Foodie 2019 is voor eigen risico. Kinderen kunnen alleen deelnemen met schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger. Door deel te nemen via Facebook of Instagram verleent de ouder/verzorger diens toestemming.
 3. Meerdere deelnames per persoon en/of IP adres en/of gezin zijn toegestaan.
 4. Jumbo Supermarkten behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren/verwijderen indien daartoe volgens Jumbo aanleiding is, bijvoorbeeld omdat de gebruikte foto en/of begeleidende tekst op enigerlei wijze aanstootgevend is of als niet passend wordt geoordeeld door Jumbo.
 5. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.
 6. Een prijswinnaar dient binnen 3 werkdagen te reageren op het privébericht van Jumbo met kennisgeving van winst. Indien dit niet gebeurt, staat het Jumbo vrij om de prijs aan een andere persoon uit te keren.
 7. Jumbo Supermarkten kan contact opnemen met de prijswinnaars om het gebruik van hun naam alsmede de winnende afbeelding/video te gebruiken voor acties en communicatie die verband houden met de actie.
 8. De prijs is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 9. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen.
 10. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Jumbo Supermarkten behoudt zich het recht om de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Jumbo Supermarkten adviseert de deelnemer dan ook de website regelmatig te bekijken.
 11. Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.
 12. Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing zijnde privacybeleid van Jumbo Supermarkten B.V.
 13. Persoonsgegevens die in het kader van deelname aan de actie aan Jumbo worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie. Jumbo zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen (uitvoering van de actie).
 14. Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en/of Instagram.
 15. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Jumbo Supermarkten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:

- de door haar uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 3. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

 

Gouden sticker:

 1. Ontvang de gouden sticker en maak kans op een meet&greet.
 2. Ontvang jij een gouden sticker? Dan win je een meet & greet in Veghel met een aantal helden op woensdag 13 februari 2019 op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel.
 3. Meld je direct aan door zo snel mogelijk een email te sturen met je wincode naar evenementen@jumbo.com  (uiterlijk voor 8 februari 12:00u).
 4. Laat ons weten met wie je komt, want je mag ook je broertje/zusje/vriendje of vriendinnetje meenemen. Oh ja, vergeet je papa/mama of een andere volwassen begeleider natuurlijk niet. Zet in de onderwerpregel ‘Helden meet & greet’ en de rest regelen wij.

Indien u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met:
Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15
5462 CE Veghel
0800 – 022 01 61 (gratis vanaf vaste telefonie, kosten vanaf mobiel nummer zijn afhankelijk van uw mobiele provider,  bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 08:00 - 22:30 uur)