Laden...

Algemene Spelvoorwaarden Straatloterij Jumbo

1. Deze algemene spelvoorwaarden gelden in aanvulling op de specifieke voorwaarden die door lokale jumbo vestigingen zijn vastgesteld.

2. De volgende productgroepen zijn uitgesloten van de Straatloterij actie en worden niet meegenomen in de uitkering of vaststelling van de prijzen: tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten, betaald en uit te keren statiegeld, emballage en service- en bestelkosten.

3. Trekking worden door een onafhankelijk persoon uitgevoerd en vastgelegd.

4. Indien de prijs bestaat uit één of meer Jumbo Cadeaukaarten geldt dat:

a. Deze een onbeperkte geldigheidsduur hebben;

b. Het saldo van de Jumbo Cadeaukaart in één keer of in delen besteed kan worden.

c. Op een andere wijze bijbetaald kan worden indien het saldo ontoereikend is om het gehele aankoopbedrag te voldoen.

5. Deelnemers maken elke actieweek (welke loopt van woensdag t/m dinsdag) kans op 2 prijzen: i) een Jumbo Cadeaukaart ter hoogte van de betreffende kassabon waarmee u heeft meegespeeld óf ii) een Jumbo Cadeaubon van EUR 5,-- die gebruikt kan worden bij een volgend bezoek bij besteding van ten minste EUR 25,-- aan boodschappen. Aan het eind van elke actieweek worden uit de vermelde postcodes twee winnaars getrokken.

6. De betreffende Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen voor zover dit niet in het nadeel van de deelnemers is, of om deze voortijdig te beëindigen.

7. Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt de deelnemende Jumbo zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.

8. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn / haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.

9. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

10. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

11. De spelregels van de Jumbo Straatloterij staan op http://www.jumbo.com/content/spelregels-staatloterij vermeld en zijn tevens te allen tijde in te zien bij de service balie van de betreffende Jumbo winkel.

12. Indien u vragen of klachten heeft over deze actie kunt u contact opnemen met de servicebalie van de betreffende Jumbo.

13. De actievoorwaarden van de Jumbo Straatloterij zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. De uitkering van de hoofdprijs valt echter buiten de Gedragscode promotionele kansspelen omdat de winnaar daarvan door een jureerbare prestatie wordt aangewezen.

***

Jumbo-Grocery:/CMS/Images/2016/Aanbiedingen/Aanbiedingen/MS-Naar-PUP.jpg
Jumbo-Grocery:/CMS/Images/Merchandising-slots/2015/Waarom Jumbo.com/MS (zonder cta)/MS-Waarom-Jumbo-com.jpg