Spelregels autowasstraat

 • Bij elke € 10,-* aan boodschappen ontvangt u één gratis waszegel bij de deelnemende Jumbo.
 • U kunt uw volle spaarkaart(en) inwisselen voor een kortingsvoucher tot en met 2 weken na de spaaractie.
 • Bij inlevering van één spaarkaart met vijf waszegels ontvangt u één voucher. Met deze voucher kunt u de auto wassen tot en met zes weken na de actie voor het bedrag op de spaarkaart. Let op: u dient uw kortingsvoucher mee te nemen naar de wasstraat om uw korting te ontvangen.
 • Bij een uitgebreider programma ontvangt u een hogere korting tegen inlevering van de voucher, deze staat vermeld op de spaarkaart.
 • De geldigheid is afhankelijk van de periode wanneer de winkel deze inzet.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen.
 • Als deelnemer bent u verantwoordelijk voor de spaarkaart en draagt u risico voor ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de spaarkaart en kortingsvouchers.
 • Jumbo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie en de actiewebsite zo ook bij eventuele schade aan de auto.
 • Jumbo accepteert  uitsluitend originele waszegels/spaarkaarten en bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo zich het recht voor acceptatie van waszegels / spaarkaarten te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn / haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien u vragen hebt over deze actie kunt u contact opnemen met: Jumbo Supermarkten, afdeling Consumentenservice: via http://hallo.jumbo.com/klantenservice/stel-een-vraag of 0800 - 0220 161. Het postadres is Rijksweg 15, 5462 CE in Veghel.


* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en servicekosten.

Jumbo-Grocery:/CMS/Images/2016/Aanbiedingen/Aanbiedingen/MS-Naar-PUP.jpg
Jumbo-Grocery:/CMS/Images/Merchandising-slots/2015/Waarom Jumbo.com/MS (zonder cta)/MS-Waarom-Jumbo-com.jpg