Toegankelijkheid links

Sponsoring

Kinderen, gezondheid, beweging

Vanuit betrokkenheid bij de wereld en de mensen om ons heen heeft Jumbo een aantal vaste goede doelen geselecteerd. Die steunen we voor de langere termijn.

Verenigingen

Onze klant moet erop kunnen vertrouwen dat we zoveel mogelijk energie steken in de laagste prijzen, het breedste assortiment en perfecte service. Sponsoren we verenigingen, dan moeten onze prijzen omhoog. We hebben daarom besloten geen verenigingen te sponsoren, hoge uitzonderingen daargelaten. Zo blijven we gegarandeerd de goedkoopste supermarkt van Nederland.

KiKa en Alpe d’HuZes

Als familiebedrijf hechten we er waarde aan onze betrokkenheid te tonen bij onze omgeving. Daarom ondersteunen we een aantal doelen voor de lange termijn. Bij het steunen van goede doelen leggen we de nadruk op kinderen, gezondheid en beweging. Jumbo sponsort onder andere KiKa en Alpe d’HuZes, Stichting Opkikker en is betrokken bij het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in Veghel.

Bomen tot in de hemel

Jumbo zamelt geld in voor microkredieten in ontwikkelingslanden. Dat doen we via Stichting M.C. bomen tot in de hemel. Het geld komt ten goede aan projecten van microkredietinstellingen in Peru, Ethiopië en de Filippijnen. De projecten bestaan onder andere uit:

  • Het vergroten van het aantal microkredieten en personeelsleden van de instellingen, zodat meer kleine en potentiële ondernemers toegang krijgen tot microkrediet.
  • Investeren in transportmiddelen.
  • Steunen van spaar- en kredietcoöperaties in afgelegen regio’s.
  • Het verzorgen van trainingen in bijvoorbeeld ondernemerschap, preventieve gezondheidszorg, vrouwenrechten of bescherming tegen geweld op het werk of in huiselijke kring.