...loading
Dash 3in1 Pods 12x Met Frisse Kleur Bloemen Productfoto 72x72
Dash 3in1 Pods 12x Met Frisse Kleur Bloemen Productfoto 360x360

Dash 3in1 Pods 12x Met Frisse Kleur Bloemen

647
(0,54/stuk)

Dash pods zijn de nieuwste innovatie van Dash met een frisse geur van Nachtelijke Harmonie. Elk van de 3 vakken helpt vlekken verwijderen en voorkomen. Dash pods zijn verpakt in enkele zakjes, perfect gedoseerd voor een fantastische reiniging, zonder geknoei. Dash pods helpt je kleding witter dan wit te houden en zorgt voor schitterende resultaten waarover je volledig tevreden bent.

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • >30% Anionogene Oppervlakteactieve Stoffen
  • 5-15% Zeep
  • <5% Niet-Ionogene Oppervlakteactieve Stoffen
  • Fosfonaten
  • Enzymen
  • Optische Bleekmiddelen
  • Parfums
  • Eugenol
  • Geraniol
  • Linalool

  Veiligheid

  Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water wassen. Na inslikken: de mond spoelen – geen braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen.

  • Land van oorsprong: Frankrijk
  • Verpakt in: Frankrijk

  Betaalmethode

  Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.