Dato Actieve Witkracht 580 g 8 Wasbeurten

1 Actieve witkracht voor extra stralend wit
De actieve witkracht van Dato dringt diep door tot in de vezels en gaat het vergrauwen tegen. Uw witte was blijft stralend wit, was na was.

2 Vuil-Remmers voor blijvend wit
De toegevoegde vuil-remmers beschermen de vezels en maken ze vuilafstotend. Uw mooie witte was wordt uitstekend beschermd en blijft langer stralend wit.

Als het écht mooi wit moet zijn.

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • (Detergenten verordening (EC) no 648/2004):
  • 5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen
  • <5%: polycarboxylaten, fosfonaten, zuurstofbleekmiddelen
  • Bevat ook: optische witmiddelen, parfums, hexyl cinnamal, citronellol, geraniol, limonene.
  • Bevat benzeensulfonzuur, C10-13-alkyl deriv., natriumzout, natriumsilicaat, natrium-percarbonaat.

  Veiligheid

  Gevaar Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  A.I.S.E. - An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   Dato

   www.henkel.nl

   Contactgegevens:

   Henkel Nederland, Postbus 2100, 3430 CM
   Nieuwegein

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product