Laden...

Dreft Everyday Care Wol & Zijde 1,32 L 24 Wasbeurten

Dit wasmiddel is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van wol producten, mits de producten gewassen worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van de producent van dit wasmiddel. D4505

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • (www.bluesuncb.info):
  • 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen
  • niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • <5% zeep
  • enzymen
  • phenoxyethanol
  • parfums
  • benzyl salicylate
  • citronellol

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Niet inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Society of the Plastics Industry (SPI) - 2 HDPE

  • Land van oorsprong: in de EU

  Contactgegevens:

  BLUESUN CONSUMER BRANDS B.V.
  Archimedesbaan 16 B
  3439 ME Nieuwegein
  Nederland

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


  Inspiratielijstjes met dit product