Laden...

Dreft Everyday Care Zwart & Donker 1320 ml 24 Wasbeurten

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • (www.bluesuncb.info):
  • 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • <5% zeep
  • enzymen
  • phenoxyethanol
  • parfums

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Niet-recyclebaar

  Veiligheid

  Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Niet inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

  Society of the Plastics Industry (SPI) - 2 HDPE

  • Land van oorsprong: in de EU

  Contactgegevens:

  BLUESUN CONSUMER BRANDS B.V.
  Kuifmees 64
  3435 RG Nieuwegein
  Nederland

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.