Dreft The Ultimate Care Morning Freshness 1,32 L 24 Wasbeurten

Green DotA.I.S.E.Society of the Plastics Industry (SPI)

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • <5% zeep
  • enzymen
  • phenoxyethanol
  • parfums
  • alpha-isomethyl ionone
  • benzyl salicylate
  • citronellol
  • linalool

  Veiligheid

  Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Niet inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  A.I.S.E. - Lid van het Charter - www.cleanright.eu

  • Land van oorsprong: Nederlandin de EU

  Contactgegevens:

  BLUESUN CONSUMER BRANDS B.V.
  Archimedesbaan 16 B - 3439 ME Nieuwegein
  Nederland

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


  Inspiratielijstjes met dit product