Dubro Antikalk 650ml

Dubro Antikalk spray verwijdert niet alleen 100% van alle kalk, het brengt ook een beschermende laag aan. De formule met speciale polymeren vertraagt de kalkvorming op de behandelde oppervlakken. De schuimspray zorgt voor een nauwkeurige werking op de juiste plek.

Green DotA.I.S.E.Society of the Plastics Industry (SPI)

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • 648/2004/EC(www.boltondet.com):
  • <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • parfums

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Fles niet navullen.

  Society of the Plastics Industry (SPI) - 1 PET

   Over de fabrikant

   www.dubro.nl

   Contactgegevens:

   Bolton Nederland BV
   Antwoordnummer 86
   4000 VB Tiel, 0344 636123
   info@dubro.nl - www.dubro.nl

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.