Laden...

Farmlight Grill Aansteekmiddel 1000ml

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Aansteekmiddel

  Ingrediënten

  • Hydrocarbons
  • C11-C14
  • n-alkanes
  • isoalkanes
  • cyclics
  • <2% aromatics
  • EC N°: 926-141-6

  Bereidingsmethode

  Het aansteekmiddel gelijkmatig over de houtskool verdelen en in laten trekken, daarna aansteken. Het aansteekmiddel moet volledig opgebrand zijn voordat de gerechten op de barbecue gelegd kunnen worden. De barbecue houtskool moet met een as laag bedekt zijn. Het spuiten in open vuur of op hete kolen kan een mogelijke terugslag van de vlam veroorzaken. Bij gebruik van barbecue in gesloten ruimtes altijd zorgen voor een rookafvoerkanaal. Kinderen verwijderd houden van de barbecue.

  Veiligheid

  Gevaarlijk Waarschuwing! Nooit benzine of brandspiritus gebruiken om de barbecue aan te steken of te heractiveren. Waarschuwing! Alleen aansteekmiddelen gebruiken die voldoen aan de Europese Norm voor aansteekmiddelen (EN1860-3). Attentie: Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. (H304) Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. (EUH066) NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. (P301+P310) GEEN braken opwekken. (P331) Buiten bereik van kinderen houden. (P102) Achter slot bewaren. (P405) De inhoud als gevaarlijk afval afvoeren.

   Over de fabrikant

   www.selchemie.com

   Contactgegevens:

   Sel Chemie BV.
   Postbus 124
   7120 AC Aalten
   Nederland

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.