HG Aircare Schoendeo 250ml

HG schoendeo is speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur in schoenen effectief te neutraliseren en de schoenen voor lange tijd weer e en aangenaam frisse geur te geven. Dit product is geschikt voor alle soorten schoenen, sportschoenen en sneakers.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  HG schoendeo

  Ingrediënten

  • Parfums: 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
  • citronellol
  • coumarin
  • (R)-p-mentha-1,8-diene
  • geraniol
  • α-hexylcinnamaldehyde

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  Spuit de binnenkant van de schoen 2 a 3x in, van de punt naar de hak. Hou de schoen op de kop om goed in de punt te kunnen sprayen. Daarna laten drogen alvorens de schoenen weer aan te trekken.

  Veiligheid

  Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Gebruik de HG "schoendeo" alleen voor de binnenkant van de schoenen. Bij gebruik van schoenspanners, de schoendeo eerst laten drogen alvorenss de schoenspanners te gebruiken. Als in sportschoenen of sneakers de transpiratiegeur te snel terug komt, adviseren wij HG "wasmiddel voor stinkende sportschoenen" en de daarbij behorende speciale waszak te gebruiken. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777. • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu GEWAAR H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208- Bevat Benzyl Salicylate. Kan een allergische reactie veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261- Inademing van spuitnevel vermijden. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Over de fabrikant

   www.HG.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.