Laden...

HG Klus Stickeroplosser 300ml

HG stickerverwijderaar verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden.

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Aromatische koolwaterstoffen >30%
  • niet ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%

  Bereidingsmethode

  HG "stickeroplosser" wordt onverdund gebruikt. Papieren stickers: HG "stickeroplosser" enkele malen met een kwastje opbrengen. Even laten inwerken en vervolgens de sticker verwijderen. Nu nogmaals de vloeistof opbrengen en enige seconden later de stickerlijm afnemen met een doekje. PVC-stickers: Een stukje loshalen en de vloeistof ertussen laten lopen. Even laten inwerken en daarna de sticker verwijderen. Nogmaals de vloeistof opbrengen om de resterende stickerlijm te verwijderen. Attentie: test vooraf in hoeverre de achtergrond tegen HG "stickeroplosser" bestand is, b.v. bij tere hoogglansverf, kunststof etc.

  Veiligheid

  Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777. Schadelijk Milieugevaarlijk R10- Ontvlambaar. R37- Irriterend voor de ademhalingswegen. R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S2- Buiten bereik van kinderen bewaren. S29/56- Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. S43- In geval van brand poeder, zand of CO2 gebruiken. S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S62- Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. S64- Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bevat: solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch, EINECS: 265-199-0.

   Over de fabrikant

   Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.hg.eu

   Reinigings- of onderhoudsvragen? www.hg.eu

   www.hg.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere
   Nederland

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.