HG Ontkalker voor Nespresso Machines 500ml

Voor alle typen Nespreso Machines

HG "ontkalker voor Nespresso machines" op basis van melkzuur is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van kalkaanslag uit alle verschillende types Nespresso machines. Deze HG ''ontkalker'' op basis van melkzuur is milder dan de reguliere citroenzuur ontkalkers en werkt daarom nog veiliger maar heeft desondanks een betere ontkalkende werking, is reukloos en ook nog eens volledig biologisch afbreekbaar. Bij regelmatig gebruik van deze HG "ontkalker'' blijft uw Nespresso koffie lekker smaken, behoudt het apparaat zijn snelheid en heeft u bovendien jaren langer plezier van uw Nespresso machine!

Biologisch afbreekbaar volgens norm 648/2004/EG

Nespresso is geen eigendom van HG International B.V. noch van de aan haar verbonden bedrijven.

  Uitgebreide productinformatie

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Let op: eventuele dampen afkomstig uit het apparaat niet inademen! Vermijd langdurig contact met roestvrij staal en aluminium. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing van uw apparatuur. Niet gebruiken op zuurgevoelige ondergronden en kalkhoudende ondergronden zoals marmer, Belgisch hardsteen, etc. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu GEVAAR H315- Veroorzaakt huidirritatie. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: L-(+)-lactic acid EINECS: 201-196-2.

   Over de fabrikant

   www.HG.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere
   Nederland

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.