HG Parket & Hout Wasvloerreiniger 1L

Fris ruikende, geconcentreerde dweilreiniger speciaal ontwikkeld voor het regelmatig en veilig reinigen van met was behandelde ongelakt parket en houten vloeren. Veilig voor de waslaag.

HG wasvloer reiniger (HG product 66)
HG "wasvloer reiniger" is een heerlijk fris ruikende dweilreiniger speciaal ontwikkeld voor het regelmatig en veilig reinigen van met was behandelde parket en houten vloeren. De unieke samenstelling van dit product zorgt voor een uitstekende reiniging zonder de waslaag aan te tasten.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Parket & hout wasvloer reiniger

  Ingrediënten

  • Niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
  • parfums

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  Voor regelmatige reiniging:
  Los 50 ml (een half kopje) op in een halve emmer (5L) lauw water. Vervolgens de vloer moppen of dweilen met een goed uitgewrongen mop of dweil en deze regelmatig goed uitspoelen in de gemaakte oplossing. Niet naspoelen of nadweilen en de vloer uit zichzelf laten drogen.

  Bij sterke vervuiling en vlekken:
  HG "was verwijderaar" (HG product 67) gebruiken en (eventueel plaatselijk) nieuwe was aanbrengen. Zie de HG parket en houten vloeren in de was behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

  Bewaren

  Fles rechtop vervoeren en bewaren.

  Veiligheid

  WAARSCHUWING H226- Ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233- In goed gesloten verpakking bewaren. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Over de fabrikant

   HG parket & houten vloeren in de was behandelmatrix

   Behandeling - Parket & houten vloeren in de was
   Beschermen, voeden, in de was zetten- HG P65
   Regelmatig reinigen - HG P66
   Was verwijderen - HG P67
   Verkleuringen, bleek- en watervlekken herstellen - HG P68

   www.HG.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.