HG Textiel Wasmiddeltoevoeging Tegen Stinkend Wasgoed 500 g 16 Wasbeurten

Stinkende kleding, handdoeken of ander stinkend wasgoed ontstaat doordat het te lang vochtig in elkaar heeft gezeten zonder goed te kunnen drogen. Bijvoorbeeld bezwete kleding die te lang in de wasmand of (sport)tas heeft gezeten, of als de was na het wassen te lang in in de wasmachine is blijven liggen. Met alleen een hoofdwasmiddel wordt deze stank niet goed verwijderd. Dit wordt waarneembaar zodra de gewassen kleding wordt gestreken of gedragen of wanneer de handdoeken worden gebruikt. HG "wasmiddeltoevoeging tegen stinkend wasgoed"is een uiterst effectieve formule waarmee stankmoleculen, die tot diep in de vezels zijn doorgedrongen, wel doeltreffend worden verwijderd.

Laat wasgoed dat ook na het wassen blijft stinken wel weer heerlijk fris ruiken.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddeltoevoeging tegen stinkend wasgoed

  Ingrediënten

  • Bevat o.a.: zuurstofbleekmiddelen >30%.

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Pot: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  De binnenkant van de dop is een maatbeker. Aan de binnenkant van de maatbeker ziet u maatringen met een maatverdeling. Tijdens het vullen van de maatbeker dient u deze af en toe te schudden, zodat het poeder zich egaal verdeelt, waardoor u de juiste doseringshoeveelheid kunt afmeten. Doseer uw hoofdwasmiddel als gebruikelijk. Vul de maatbeker met "HG wasmiddeltoevoeging tegen stinkend wasgoed" tot maatring 25 ml. Voeg deze hoeveelheid toe aan het hoofdwasmiddel in het hoofdwasmiddelbakje. Bij zeer onfris ruikend wasgoed kan eventueel een dubbele dosering aan het hoofdwasmiddel worden toegevoegd.

  Attentie: Pot rechtop vervoeren en bewaren. Lees voor gebruik eerst goed de gebruiksaanwijzingen door. Volg altijd de wasvoorschriften van uw kleding. Niet mengen met bleekwater. Dit product alleen gebruiken op kleurechte stof. Bij twijfel, stof vóór gebruik op kleurechtheid controleren op een onopvallende plaats (bijv. binnenkant van een zoom). Controleer dit door een oplossing van dit product (1 theelepel op 0,5 liter water) aan te brengen en dit te laten drogen. Niet gebruiken op wol en zijde. Bij een gevoelige huid geschikte handschoenen dragen.

  Veiligheid

  GEVAAR H272- Kan brand bevorderen; oxiderend. H302- Schadelijk bij inslikken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280- Draag oogbescherming. P301+P312- NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Natriumpercarbonaat, EINECS: 239-707-6. Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777.

  Biologisch afbreekbaar - volgens norm 648/2004/EG.

   Over de fabrikant

   Reinigings- of onderhoudsvragen?
   www.hg.eu

   www.HG.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product