HG X Spray Tegen Zilvervisjes 400ml

HGX spray tegen zilvervisjes bestrijdt effectief en langdurig zilvervisjes in huis. Zilvervisjes in huis is een veel voorkomend probleem en kan met dit product eenvoudig opgelost worden. Gewoon even sprayen tussen kieren, naden, achter kasten en andere plaatsen wa ar de zilvervisjes vandaan komen en het probleem is snel en voor lange tijd verholpen.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór geb ruik eerst het etiket en de productinformatie.

  Uitgebreide productinformatie

  Bereidingsmethode

  Goed schudden voor gebruik!

  Wettelijk gebruiksvoorschrift:
  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zilvervisjes in ( woon)ruimten, op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 - 4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen.
  Niet toepassen op huisdieren en planten.

  Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 - 4 jaar kunnen komen. Kleine kinderen kunnen door hand-mond-contact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde plekken meerdere weken werkzaam blijft. Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.

  Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Spuit dan op de behandelde plekken waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.

  Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

  Attentie:
  Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd gronding ventileren.

  Veiligheid

  Zeer licht ontvlambaar Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: R50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: V29a-NL: Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. S21: Niet roken tijdens gebruiken. S23: Spuitnevel niet inademen. S24: Aanraking met de huid vermijden. S29: Afval niet in de gootsteen werpen. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Over de fabrikant

   Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.hg.eu

   Reinigings- of onderhoudsvragen? www.hg.eu

   www.hg.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.