Laden...

HGX Spray Tegen Mieren 400ml

HGX spray tegen mieren is een vlekvrij en uiterst effectief middel ter bestrijding van mieren. Deze spray tegen mieren heeft een lan gdurige werking van 4 tot 6 weken. HGX spray tegen mieren is geschikt om mieren in huis mee te bestrijden.

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Permethrin 0,25%
  • tetramethrin 0,05%

  Bereidingsmethode

  Wettelijk gebruiksvoorschrift:
  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en wespen in (woon) ruimten, op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0-4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten.

  Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. HGX spray tegen mieren is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden.
  Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Kleine kinderen kunnen door hand-mond-contact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde plekken meerdere weken werkzaam blijft.
  Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.

  Kruipende insecten (zoals mieren):
  Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen.

  Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

  Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.

  Veiligheid

  Zeer licht ontvlambaar Milieugevaarlijk Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 Waarschuwingszinnen: R12 : Zeer licht ontvlambaar R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: V29a-NL : Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 - 4 jaar. S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. S16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. S21 : Niet roken tijdens gebruik. S23d : Spuitnevel niet inademen. S24 : Aanraking met de huid vermijden. S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Over de fabrikant

   Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

   Reinigings- of onderhoudsvragen? www.HG.eu

   www.hg.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.