Loading...
< Vul de Kersthulp in

Actievoorwaarden winactie Kersthulp

1. Deze actie wordt georganiseerd door:

Jumbo Supermarkten
Rijksweg 15
5462 CE Veghel

2. De actie zal plaatsvinden vanaf 4 november 2020 tot 13 december 2020.

3. Personeel van Jumbo Supermarkten is uitgesloten van deelname aan deze actie.

Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.

Meerdere deelnames per persoon en/of IP adres en/of gezin zijn toegestaan. Deelnemers kunnen slechts één keer winnen gedurende deze actieperiode.

4. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

5. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door de Kersthulp volledig in te vullen en aan ons te verzenden.

Op zondag 13 december 2020 maakt Jumbo Supermarkten de tien winnaars bekend. De winnaars worden door een onafhankelijke jury geselecteerd. Los van de winactie kan de Kersthulp tot 23-12-2020 gebruikt worden.

Met een winnaar wordt contact opgenomen via e-mail. Een winnaar heeft één week de tijd om haar of zijn prijs te claimen door te reageren met haar of zijn naam en emailadres zodat Jumbo Supermarkten de cadeauvouchers kan toezenden. Dit kan door te reageren op de ontvangen e-mail of door contact op te nemen met onze klantenservice (klantenservice@jumbo.com). Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Als een winnaar zich niet op tijd meldt behoudt Jumbo Supermarkten het recht voor een andere winnaar te kiezen.

6. De prijs: Eén van de tien Jumbo cadeauvouchers t.w.v. 100 euro, te besteden op Jumbo.com en niet inwisselbaar voor geld. Vanaf een bestelling van 50 euro bezorgen we je boodschappen bij je thuis. Voor ophalen bij een Pickup-Point geldt een minimaal bestelbedrag van 25 euro.

7. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Jumbo Supermarkten om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

8. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

9. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Jumbo Supermarkten behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

10. Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

11. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

12. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Jumbo Supermarkten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:
- de door haar uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

13. Druk- en zetfouten voorbehouden.

14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar klantenservice@jumbo.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Vul de Kersthulp in