Jumbo Blauw Water Stortbakblokken Ocean 2 x 50g Productfoto ID Shot 72x72
Jumbo Blauw Water Stortbakblokken Ocean 2 x 50g Productfoto Angled - Front, Left, Top 72x72
Jumbo Blauw Water Stortbakblokken Ocean 2 x 50g Productfoto Back of Pack 72x72
Jumbo Blauw Water Stortbakblokken Ocean 2 x 50g Productfoto ID Shot 360x360

Jumbo Blauw Water Stortbakblokken Ocean 2 x 50g

197
2 x 40 g (19,70/kilo)

A.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Vast stortbak toiletblok

  Ingrediënten

  • Anionogene oppervlakteactieve stoffen 15%-30%
  • Parfum

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Karton: Papier - Doorgaans gerecycled|Pakking: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  Plaats het stortbakblok (folie niet verwijderen) in de uiterste hoek van de stortbak, tegenover de waterkraan. Let op: bij juiste plaatsing gaat het blok langer mee. Laat minimaal 5 minuten inwerken. Plaats een nieuw stortbakblok als het water geen blauwe kleur meer heeft.

  Bewaren

  Droog bewaren.

  Veiligheid

  Gevaar • Bevat Sodium alkylbenzenesulfonate. • Veroorzaakt ernstig oogletsel. • Veroorzaakt huidirritatie. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. • Bij huidirritatie: een arts raadplegen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  A.I.S.E. - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   Met Jumbo alles schoon.

   Jumbo.com

   Contactgegevens:

   Jumbo Supermarkten B.V.
   Rijksweg 15
   5462 CE Veghel

   Betaalmethode

   Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product