Jumbo Schuurmiddel Bleek 750ml

Sustainable Cleaning

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Schuurmiddel met bleek

  Ingrediënten

  • Bevat onder andere
  • <5% zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen
  • parfums

  Bereidingsmethode

  Giet het product op een vochtige spons of rechtstreeks op het te reinigen oppervlak. Laat het even inwerken. Vervolgens reinigen en afspoelen met water. Sluit de dop na gebruik. Ook geschikt bij gebruik van een septic tank.

  Let op: gebruik de lege fles niet opnieuw. Niet overgieten in een andere verpakking. Vermijd contact met kleding, tapijten en meubelstoffen. Niet gebruiken op linoleum, behangpapier en aluminium.

  Bewaren

  Vorstvrij bewaren.

  Veiligheid

  Gevaar • Bevat Sodium Laureth/Pareth Sulfate. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstig oogletsel. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. • Na het werken met dit product de handen grondig wassen. • Oogbescherming dragen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking dragen. • Voorkom lozing in het milieu. • Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. • Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. • Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalwerking voor huishoudelijk afval. • Buiten het bereik van kinderen houden.

   Over de fabrikant

   Jumbo.com

   Contactgegevens:

   Jumbo Supermarkten B.V.
   Rijksweg 15
   5462 CE Veghel

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.