Laden...

Jumbo Spiritus 1L

Multifunctioneel!
Naast het schoonmaken en ontvetten kan deze spiritus ook gebruikt worden als brandstof voor tafelbranders.

Jumbo Spiritus verwijdert vet, vuil en aanslag van ramen, spiegels etc. Het is ook geschikt voor het schoonmaken van vette onderdelen van bijv. naaimachines.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Brandspiritus (ethanol 85%)

  Bewaren

  Bewaaradvies: bewaar dit product buiten het bereik van kinderen. Dit betekent hoog en / of achter slot en grendel. Ook bij het gebruik van het product is het beste om deze buiten bereik van kinderen te houden. Koel bewaren. Koel en droog bewaren.

  Veiligheid

  GEVAAR: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. In geval van brand: blussen met bluspoeder, schuim, kooldioxide (CO2), waternevel. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Inhoud / verpakking afvoeren de lokale regelgeving.

  Society of the Plastics Industry (SPI) - 1 PETE

  • Land van oorsprong: in de EU

  Over de fabrikant

  Alles schoon met Jumbo.

  Jumbo.com

  Contactgegevens:

  Jumbo Supermarkten B.V.
  Rijksweg 15
  5462 CE Veghel
  Nederland

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


  Inspiratielijstjes met dit product