Jumbo Vloeibare Ontstopper 500ml

Jumbo vloeibare ontstopper is een krachtige gel die snel werkt. Het rekent af met nare geurtjes en vet, etensresten en haren worden moeiteloos opgelost. Door de speciale samenstelling wordt ook het diepste punt van de afvoer makkelijk bereikt.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Vloeibare ontstopper

  Ingrediënten

  • Natriumhydroxide: 5%-15%
  • niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen: minder dan 5%

  Bereidingsmethode

  Verwijder eerst zoveel mogelijk water uit de gootsteen of wasbak. Doseer een halve tot een hele fles ontstopper in de afvoer. Na gebruik de veiligheidsdop direct op de verpakking terugdraaien. Laat minimaal 30 minuten inwerken, bij hardnekkige verstoppingen een nacht, en spoel daarna met veel warm water.

  Bewaren

  Vorstvrij bewaren.

  Veiligheid

  LET OP: Jumbo ontstopper kan aluminium, lichte metalen, sommige verfsoorten en niet hittebestendige plastic buizen aantasten. Het product achter slot bewaren. Gevaar - Bevat Natriumhydroxide. - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. - Buiten het bereik van kinderen houden. - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving.

   Over de fabrikant

   Alles schoon met Jumbo.

   Jumbo.com

   Contactgegevens:

   Jumbo Supermarkten B.V.
   Rijksweg 15
   5462 CE Veghel

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product