Actievoorwaarden
Jumbo schaatsactie 2e kaartje gratis

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Jumbo schaatsactie 2e kaartje gratis, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV. Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. Je verstrekt je gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.

Artikel 1 Algemeen
1. Iedere inwoner van Nederland van 18 jaar of ouder mag deelnemen aan deze actie. Ben je jonger dan 18 jaar, dan hebben we toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger nodig.
2. Deelname aan de actie is gratis.
3. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Unilever, waaronder kortingsacties.

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. De actie loopt van woensdag 2 februari t/m dinsdag 1 maart 2022.
2. Deelname aan de actie kan door 2 Unox rookworsten of 2 varianten Unox soep in zak te kopen tijdens de looptijd van deze actie bij Jumbo supermarkten of Jumbo.com.
3. Na aanschaf ontvangt je direct een actiecode. Bij aankopen in de winkel staat de code op de kassabon en bij aankopen via Jumbo.com op een losse flyer. 
4. Deze code kun je inwisselen via de sprintapp die is te downloaden via de app store of www.sprintapp.nl.
5. Na registratie van het e-mailadres en invoeren van de unieke code ontvang je een digitale voucher. Bij aanschaf van 2 kaartjes, krijg je het tweede kaartje gratis bij de kassa van een van de aangesloten schaatshallen. Het goedkoopste kaartje is gratis.
6. De digitale voucher, die recht geeft op het 2e gratis kaartje bij de schaatsbaan, kan alleen worden ingewisseld in het winterseizoen (tot eind maart 2022).
7. Bij sommige ijsbanen kan, vanwege de maatregelen die worden opgelegd door het RIVM, gevraagd worden een tijdslot te reserveren. Indien het niet mogelijk is een beschikbaar tijdslot te reserveren gedurende de periode zoals genoemd in punt 6, vervalt het recht op een tweede gratis kaartje.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Unilever en de door haar inschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

  • de door haar uitgekeerde korting;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Artikel 4 Persoonlijke gegevens
1. Om mee te doen aan de actie, kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam en adres) door Jumbo en de Sprint app.
2. In geen geval verwerkt Unilever jouw persoonsgegevens.

Artikel 5 Rechten Unilever
1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de korting van de actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

Artikel 6 Contact/klachten
Voor vragen of klachten over deze actievoorwaarden of de actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Online: www.unox.nl/contact.html
Telefonisch : 0800 – 2358669

Unilever neemt je vraag of klacht in behandeling en neemt contact met je op over de afhandeling daarvan.

Bekijk de actie