Laden...

Persil Duo-Caps Wasmiddelcapsules Emerald Waterfall 15 x 23 g 15 Wasbeurten

Up to 30 days of freshness*

Nieuw
Persil Duo-Caps Emerald Waterfall Deep Clean Technology
Verwijdert de meest hardnekkige vlekken door diep door te dringen in de vezels, en biedt tot wel 30 dagen frisheid in je kledingkast*.

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • (Detergenten verordening (EC)) n° 648/2004):
  • 15 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • 5 - <15%: zeep
  • <5%: fosfonaten
  • Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, geraniol, citronellol, linalool, hexyl cinnamal, eugenol.

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Karton: Papier - Doorgaans gerecycled|Folie: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  Eerste de cap.
  Dan de was.

  1. Druk om te openen.
  2. Open.

  Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking.

  Geschikt voor alle watertypen.

  Product altijd in originele verpakking bewaren.
  Wasmiddel bestemd voor wasmachines.

  Bewaren

  Product veilig gebruiken en bewaren.

  Veiligheid

  Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat Protease. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  A.I.S.E. - An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   Persil, aanbevolen door Bosch en Siemens, de toonaangevende fabrikanten van wasmachines.

   www.henkel.nl

   www.persil.nl

   Contactgegevens:

   Henkel Nederland
   Postbus 2100
   3430 CM Nieuwegein

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product