Air Wick Essential Mist Aroma Innerlijke Rust Diffuser van Parfums met Essentiële Oliën 20ml

Air Wick Essential Mist Aroma Innerlijke Rust Diffuser van Parfums met Essentiële Oliën 20ml

9 69
484,50/liter

Innerlijke Rust Lavendel.

Air Wick Essential Mist Automatische Luchtverfrisser verspreidt een mist die ruikt naar natuurlijke oliën van eucalyptus en lavendel.

De geparfumeerde nevel verspreidt zich regelmatig, afhankelijk van de gekozen frequentie. Dankzij de unieke technologie wordt de etherische olie verspreid in een lichte en elegante nevel die zich geruisloos in de kamer verspreidt zonder de olie te verbranden.
De nieuwe geuren bevatten etherische oliën die de voordelen van aromatherapie opleveren.

- Een navulling is goed voor 45 dagen parfum op de minimale instelling modus van het apparaat.
- Aanpasbare frequentie en intensiteit.
- Werkt op batterijen en kan daarom veilig overal in uw huis worden geplaatst.
- Dit is de starterkit voor de Air Wick Essential Mist Automatische Luchtverfrisser met de kalmerende geur van eucalyptus en lavendel.

GEVAAR. Bevat: Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics. Bevat: Linalool, 4-Tert-butylcyclohexyl acetate, Dihydromyrcene. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.
APPARAAT UITZETTEN VOORALEER U EEN NAVULLING INVOERT. De navulling is voorzien van een kindveilige dop. Eenmaal geopend, de navulling niet meer afsluiten noch buiten het apparaat bewaren. Enkel gebruiken onder toezicht. Eenmaal leeg, de navulling verwijderen buiten het bereik van kinderen. Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte en volgens de gebruiksaanwijzingen. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN EN DIEREN HOUDEN. NIET INSLIKKEN. Goedgekeurd voor gebruik met Air Wick Essential Mist navullingen.