Air Wick Navulling Automatische Spray Jasmijn & Witte Bloemen 250ml

Air Wick Navulling Automatische Spray Jasmijn & Witte Bloemen 250ml

250 ml

4 69
18,76/liter

Navulling Automatische Spray Jasmijn & Witte bloemen

Air Wick Freshmatic Automatische Spray Luchtverfrisser Jasmijn en Witte Bloemen Navulling is een navulling voor de luchtverfrisserspray die een fantastische atmosfeer in je huis creëert.

- Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken.
- Verspreidt continu parfum gedurende maximaal 60 dagen op de laagste stand.
- Kies zelf uit drie intensiteitsniveaus.
- Verspreidt een verkwikkende geur van witte bloemen en jasmijn.
- Deze navulling is speciaal ontwikkeld voor de Air Wick Freshmatic Max luchtverfrissers.

Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK: Lees de gebruiksaanwijzingen en gebruiksvoorzorgen AANDACHTIG voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. VOORZORGSMAATREGELEN: Schakel het apparaat uit voordat u een vulling invoegt. Het apparaat niet richten naar het gezicht, zeker niet bij het instellen van de sprayfrequentie. Eens het apparaat ingeschakeld is, zal de verstuiver binnen de 15 seconden automatisch sprayen. Volg om veiligheidsredenen de gebruiksaanwijzing van uw Automatische Spray-apparaat. Niet gebruiken in de nabijheid van elektrische apparaten (bijv. televisies). Niet gebruiken in kleine ruimtes en niet blootstellen aan directe warmte (bijv. in veranda's). GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spuitnevel niet inademen. Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale wetgeving.
Antigifcentrum: 070/245.245.