Aspirine 500 mg, helpt bij pijn, 20 tabletten

Aspirine 500 mg, helpt bij pijn, 20 tabletten

4 69
0,23/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Aspirine Acetylsalicylzuur tabletten 500 mg 20 stuks

Aspirine 500 werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Dit middel kan worden gebruikt bij spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit menstruatiepijn, spit, reumatische pijn en pijn na vaccinatie. Aspirine tabletten wordt ook gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

Het werkzame bestanddeel van dit middel is 500 mg acetylsalicylzuur per tablet. In de verpakking zitten 20 tabletten. Dit middel mag gebruikt worden door volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Gebruik dit middel niet bij overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of één van de bestanddelen. Gebruik dit middel niet als u astma hebt gehad veroorzaakt door salicylaten of pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende pijnstillers.

Gebruik dit middel niet tijdens de laatste 3 maanden van uw zwangerschap. Gebruik dit middel ook niet als u lijdt aan een maag en/of darmzweer, ernstige nier-, lever-, of hartfalen of wanneer u meer dan 15 mg methotrexaat per week gebruikt. Gebruik dit middel ook niet wanneer u een verhoogde bloedstollingsneiging hebt en wanneer u bloedstollingsremmende middelen gebruikt die via de mond worden ingenomen.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Neem de tabletten bij voorkeur na een maaltijd in met een ruime hoeveelheid water.

Dosering

Volwassenen: 1 tot 2 tabletten per keer. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt verwezen naar Aspirine Tabletten met 100 mg werkzaam bestanddeel.

Kinderen van 12 jaar en ouder: 1 tablet per keer. Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan. Tussen de inname van 2 tabletten moet minimaal 4 uur zitten.

Ouderen: u kunt de dosering zoals bij ‘Volwassenen’ gebruiken, maar u moet extra voorzichtig zijn wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt.

Maximale dosering

Volwassenen maximaal 8 tabletten per 24 uur, in 4 of meer keren in te nemen. Kinderen van 12 jaar en ouder maximaal 4 tabletten per 24 uur.

Interactie met voedsel

Gebruik Aspirine niet in combinatie met alcohol, omdat de kans op beschadiging van het maag- en darmslijmvlies kan toenemen en de bloedingstijd langer kan worden.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik Aspirine niet:

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur of anderesalicylzuurverbindingen of voor één van de andere bestanddelen van dit product;
 • wanneer u astma hebt gehad, veroorzaakt door toediening van salicylaten of stoffen met een vergelijkbare werking, met name pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende geneesmiddelen, NSAID’s genaamd;
 • wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent;
 • wanneer u last heeft van een maag- en/of darmzweer;
 • wanneer u ernstige nierfunctiestoornissen heeft;
 • wanneer u ernstige leverfunctiestoornissen heeft;
 • wanneer u ernstige hartfunctiestoornissen heeft;
 • wanneer u meer dan 15 mg methotrexaat per week gebruikt (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis);
 • wanneer u een verhoogde bloedingsneiging hebt.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Wees extra voorzichtig met Aspirine 100:

 • wanneer u eerder last heeft gehad van een maag- en/of darmzweer, maag- en/of darmbloeding of maagontsteking;
 • wanneer u een verminderde lever- of nierfunctie of een verminderde bloedcirculatie (bv. bij een aandoening van de bloedvaten van de nieren, bij onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen), bij een grote operatie, bij bloedvergiftiging of bij grote bloedingen) heeft;
 • wanneer u overgevoelig bent voor pijnstillers,ontstekingsremmende middelen, middelen bij reuma of andere stoffen die een allergische reactie kunnen opwekken;
 • wanneer u een grote of kleine chirurgische ingreep (zoals het trekken van tanden en kiezen) moet ondergaan, omdat Aspirine 100 de kans op bloedingen verhoogt;
 • wanneer u lijdt aan een tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenase. Door een verhoogde gevoeligheid kunnen hoge doses acetylsalicylzuur in zeldzame gevallen afbraak van het bloed veroorzaken. Dit kan versterkt worden door bv. een hoge dosis van het middel, koorts en acute infecties;
 • wanneer u aan jicht lijdt; Aspirine 500 kan de uitscheiding van urinezuur verminderen waardoor een jichtaanval kan worden uitgelokt;
 • wanneer u Aspirine 500 gebruikt terwijl u ook bloedstollingsremmende middelen gebruikt; de kans op het optreden van bloedingen kan daardoor toenemen.
 • Langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn veroorzaken.
 • Regelmatig gebruik van pijnstillers kan de nieren beschadigen.
 • Als één of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raden wij aan uw arts om advies te vragen voordat u Aspirine 500 gebruikt.

Waterpokken of griep bij jongeren: Geef Aspirine 500 slechts op uitdrukkelijk advies van uw arts aan kinderen en jongeren met verschijnselen van waterpokken of griep. Mocht er tijdens het gebruik van Aspirine 500 mg bij deze patiënten sprake zijn van langdurig overgeven, een verminderd bewustzijn of abnormaal gedrag, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye. Dit is een zeer zelden voorkomende ziekte, die onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijk is en waarbij onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk is.

Aandoeningen van de luchtwegen: Aspirine 500 kan kramp van de luchtwegen, astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Patiënten die lijden aan astma, hooikoorts,neuspoliepen, of andere chronische aandoeningen van de luchtwegen en patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen lopen een verhoogd risico.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Raadpleeg de bijsluiter voor een lijst met geneesmiddelen die niet met Aspirine 500 gecombineerd mogen worden.

Gebruik bij besturen voertuigen

Invloed op het besturen van een voertuig is niet te verwachten.,Invloed op het bedienen van machines is niet te verwachten.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Gebruik Aspirine niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen. Bij kinderen met waterpokken of griep mag Aspirine 500 mg alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Acetylsalicylzuur

Hulpstoffen

Cellulosepoeder en maïszetmeel.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 00613

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius
 • Bewaren in de originele verpakking

Houdbaarheid

 • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


18-05-2018