Calgon Power Gel 3in1 750 ml 15 Wasbeurten

Calgon Power Gel 3in1 750 ml 15 Wasbeurten

750 ml

6 23
8,31/liter

Calgon 3 in 1 Gel Wasmachinereiniger en Anti kalk biedt 100% bescherming tegen kalk en zorgt voor een perfect schone wasmachine. Elimineert geurtjes voor een frisse wasmachine.

- Gaat de opstapeling van kalkaanslag op vitale delen van je wasmachine tegen.
- Verwijdert kalkaanslag om de prestaties van je wasmachine te behouden.
- Machines gaan 2 keer langer mee.
- Elimineert geuren en houdt je wasmachine fris.
- Bevat 750 ml Calgon 3 in 1 vloeibare Power Gel.

WAARSCHUWING
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Antigifcentrum 070/ 245 245