Duo neusspray 10ml

Duo neusspray 10ml

7 22
7,22/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Otrivin Duo vanaf 18 jaar

Otrivin Duo neusspray wordt gebruikt voor de behandeling van neusverstopping met loopneus (rinorroe) bij neusverkoudheid.

Otrivin Duo is een combinatiegeneesmiddel dat uit twee werkzame stoffen bestaat: xylometazolinehydrochloride (0,5 mg/ml) en ipratropiumbromide (0,6 mg/ml). Eén van de actieve bestanddelen helpt tegen een lopende neus, het andere bestanddeel gaat zwelling tegen.

Dit geneesmiddel is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of als u allergisch bent voor atropine of gelijkaardige stoffen, bijvoorbeeld hyosciamine en scopolamine. Otrivin Duo mag niet gebruikt wordt als uw hypofyse is verwijderd door chirurgie via de neus, als u hersenchirurgie onderging waarbij de heelkundige ingreep werd uitgevoerd via de neus of de mond, als u glaucoom (verhoogde druk in het oog) heeft of als u een hele droge neus (ontsteking van het neusslijmvlies, rhinitis sicca) heeft.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Snuit altijd uw neus voordat u de neusspray gebruikt. Verwijder het beschermkapje. Knip de tuit niet. De doseerspray is klaar om op te laden voor gebruik.

Voor de eerste toediening het pompje opladen door 4-maal te pompen. Daarna zal het pompje normaal opgeladen blijven tijdens perioden van regelmatige dagelijkse behandeling. Als de spray niet wordt uitgestoten bij het indrukken, of als het product meer dan 6 dagen niet gebruikt is geweest; moet het pompje opnieuw worden opgeladen door 4 maal te pompen net als voor de eerste toediening.

Houd het flesje rechtop. Buig uw hoofd licht voorover. Sluit één neusgat af door uw vinger tegen de zijkant van uw neus te drukken en stop het boveneinde van de spray in het andere neusgat. Druk snel op het pompje terwijl u via de neus inademt. Herhaal deze handeling voor het andere neusgat. Het effect treedt na 5 tot 15 minuten op. Vermijd het verstuiven van Otrivin Duo in of rond de ogen.

Dosering

Volwassenen: 1 verstuiving in elk neusgat wanneer nodig. Er moet een periode van minstens 6 uur tussen twee dosissen in acht genomen worden.

Maximale dosering

Maximaal 3 verstuivingen per dag in elk neusgat en niet langer dan 7 dagen. Het is raadzaam dat u de behandeling met Otrivin Duo stopzet van zodra de symptomen (verschijnselen) verbeteren, ook al is dit eerder dan 7 dagen, om het risico op bijwerkingen te verlagen.

Leeftijd

Vanaf 18 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet als:

  • Bij kinderen jonger dan 18 jaar, aangezien er onvoldoende gegevens zijn over veiligheid en werkzaamheid.
  • U allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • U allergisch bent voor atropine of gelijkaardige stoffen, bijvoorbeeld hyosciamine en scopolamine.
  • Uw hypofyse verwijderd werd door chirurgie via de neus.
  • U hersenchirurgie onderging waarbij de heelkundige ingreep werd uitgevoerd via de neus of de mond.
  • U glaucoom (verhoogde druk in het oog) heeft.
  • U een hele droge neus (ontsteking van het neusslijmvlies, rhinitis sicca) heeft.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Voorzichtigheid is geboden als u lijdt aan:

  • een hartziekte
  • verhoogde bloeddruk
  • diabetes
  • een overactieve schildklier (hyperthyroïdie)
  • moeilijkheden bij het urineren en/of een vergrote prostaatklier
  • gesloten hoek glaucoom
  • neiging tot bloedneuzen
  • darmobstructie (dunne darm)
  • mucoviscidose (begint meestal op de kinderleeftijd met taai slijm, bindweefselwoekering en cystevorming in allerlei orgaansystemen (cystische fibrose))
  • een goedaardig gezwel aan de bijnieren (feochromocytoom) dat hoge hoeveelheden adrenaline en noradrenaline vrijstelt of als u bijzonder gevoelig bent voor adrenaline en noradrenaline, aangezien u dan duizeligheid, beven, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk en slapeloosheid kan ervaren.

Onmiddellijke overgevoeligheid (allergische reactie) kan optreden. Dit kan waargenomen worden als jeukende rode huiduitslag met ontsteking van de huid (netelroos), moeilijkheden met ademhalen en spreken, moeilijkheden met slikken door zwelling van de lippen, het aangezicht of de keel. Deze symptomen kunnen individueel of gecombineerd optreden in geval van een ernstige allergische reactie. Als dit gebeurt, STOP dan onmiddellijk met het gebruik van Otrivin Duo.

Langdurig en excessief gebruik kan het verstopte gevoel in de neus doen terugkeren of verergeren en kan leiden tot zwelling van het neusslijmvlies. Vermijd het verstuiven van Otrivin Duo in of rond de ogen. Als dit gebeurt, reinig de ogen dan grondig met water. Uw zicht kan tijdelijk wazig worden en de ogen kunnen geïrriteerd, pijnlijk en rood zijn. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts voor advies. Gesloten hoek glaucoom kan ook verergeren.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast Otrivin Duo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het is vooral belangrijk dat u het volgende vermeldt:

  • Monoamine oxydase inhibitoren (gebruikt voor de behandeling van depressie). Als u deze neemt of de afgelopen 2 weken heeft ingenomen kunnen gevaarlijke verhogingen van de bloeddruk optreden.
  • Tricyclische of tetracyclische antidepressiva (als u deze neemt of de afgelopen 2 weken heeft ingenomen).
  • Geneesmiddelen gebruikt voor reisziekte (geneesmiddelen die anticholinerge stoffen bevatten).
  • Geneesmiddelen gebruikt bij darmaandoeningen (vooral degene tegen abnormale motiliteit) (geneesmiddelen die anticholinerge stoffen bevatten).

Gebruik bij besturen voertuigen

Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van een voertuig.,Voorzichtigheid is geboden bij het bedienen van machines.,Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Otrivin Duo mag niet meer dan 7 opeenvolgende dagen gebruikt worden. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een dokter.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Spray

Verpakkingsvorm

Flesje

Werkzame stof

Xylometazolinehydrochloride en ipratropiumbromide.

Hulpstoffen

Dinatriumedetaat, glycerol (85%), gezuiverd water, natriumhydroxide en zoutzuur.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 102338

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
  • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


03-05-2021