Ecover Wasmiddel Wol- & Fijnwas 1 L 22 Wasbeurten

Ecover Wasmiddel Wol- & Fijnwas 1 L 22 Wasbeurten

1 L

7 22
7,22/kilo

ZERO WOL- & FIJNWASMIDDEL

Parfumvrij - geformuleerd om het risico op allergieën te minimaliseren

WAARSCHUWING: VEROORZAAKT ERNSTIGE OOGIRRITATIE.
Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
UFI: OD73-3N20-H80R-HUG1
De compatibiliteit van dit product bij mensen met ernstige huidaandoeningen kan niet gegarandeerd worden. Neem contact op met uw dokter indien u een overmatig gevoelige huid hebt.