Finish Ultimate All in One Regular Vaatwastabletten - 15 capsules

Finish Ultimate All in One Regular Vaatwastabletten - 15 capsules

387 g

14 84
0,49/stuk

Ultimate All in 1.

Met Finish Ultimate all in one vaatwascapsules krijg je bij elke wasbeurt vanaf de eerste keer ultieme glans en uitzonderlijke reiniging!

Onze ACTIVLIFT ™ -technologie is effectief tegen alle soorten voedselresten, zelfs hardnekkige vlekken gedurende 24 uur, zonder voorspoelen. Onze capsules beschermen en verzorgen je vaat en zorgen ervoor dat je vaat blijft glanzen, was na was. Onze beste prestaties met 15% minder chemicaliën dan onze klassieke Finish compacte poedertabletten**.

- Uitzonderlijke reiniging: verwijdert hardnekkige vlekken gedurende meer dan 24 uur.
- Ultieme glans: onze beste glans.
- Zorg en bescherming: bescherming van glas en zilverwerk.
- Geschikt voor korte cycli: snelle ontbinding van de capsule.

Deze verpakking bevat 30 Finish Ultimate regular vaatwascapsules.

** gemiddeld versus Finish Power all in one

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen. Zak goed sluiten.
WAARSCHUWING
UFI:NMJ2-40GC-800D-13T1
Antigifcentrum: 070/245 245