Glade Relaxing Zen 300ML

Glade Relaxing Zen 300ML

300 ml

1 77
5,90/liter

Spuitbus - Relaxing Zen

Glade Relaxing Zen Luchtverfrisser verspreidt een heerlijk rustgevende geurcombinatie van appel, bloemen en sandelhout.

Bewaren

Tegen zonlicht beschermen.

VOORZORGSMAATREGELEN:GevaarZeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ˚C. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen.Let op: Alleen gebruiken overeenkomstig het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.