Glade Spray Vanilla Blossom 300ML

Glade Spray Vanilla Blossom 300ML

300 ml

1 89
6,30/liter

Aerosol - Vanilla & White Orchid

Maak een heerlijke, comfortabele reis met de geur van zoete bloemen, romige vanille en milde tonen van hout.

GevaarZeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van spuitnevel vermijden.Let op: Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaar op een koele, droge plaats. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.