Glade Touch & Fresh Monoï & Coconut 2 x 10ml

Glade Touch & Fresh Monoï & Coconut 2 x 10ml

2 x 10 ml

2 96
148,00/liter
Uit het online assortiment

Touch & Fresh - Monoï & Coconut

Glade® touch & fresh®
Monoï & Coconut
Ontdek een paradijs eiland verrijkt met een kleurrijk boeket exotische bloemen, monoï olie en tropische vruchten.

Glade® touch & fresh® spray biedt geconcentreerde frisheid** in een discreet en stijlvol ontwerp. Eén druk is genoeg om de kamer met frisheid te vullen.
** in vergelijking met de geurconcentratie van een Glade® spuitbus

Bewaren

Bewaar op een koele, droge plaats.

Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Bevat: benzylsalicylaat; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; (R)-p-mentha-1,8-dieen; hexylsalicylaat; geranylacetaat; Kan een allergische reactie veroorzaken.
Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.