Hoofdpijnpoeders sachets, 20 stuks

Hoofdpijnpoeders sachets, 20 stuks

4 99
0,25/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Daro Hoofdpijnpoeders sachets 20 stuks

Daro hoofdpijnpoeders wordt gebruikt bij hoofdpijn. Het poeder uit het sachet mengen met een ruime hoeveelheid water, goed omroeren en opdrinken.

Het werkzame bestanddeel van Daro hoofdpijnpoeders is 250 mg paracetamol, 150 mg propyfenazon, 46 mg watervrije coffeïne.

Daro hoofdpijnpoeders is alleen geschikt voor volwassenen. Gebruik dit middel niet bij overgevoeligheid voor paracetamol, pyrazolinon derivaten of één van de bestanddelen. Gebruik dit middel niet bij afwijkingen van het bloedbeeld. Wees voorzichtig met het gebruik als u last heeft van lever- of nierfunctiestoornissen.

Daro hoofdpijnpoeders bevatten 196 mg lactose per sachet.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Het poeder uit het sachet mengen met een ruime hoeveelheid water, goed omroeren en opdrinken. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

Dosering

De gebruikelijke dosering is voor volwassenen: 1 sachet per keer. Wanneer de hoofdpijn weer opkomt, kan de toediening herhaald worden.

Maximale dosering

Maximaal 6 sachets per etmaal.

Interactie met voedsel

Wanneer u chronisch alcohol gebruikt, dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden.

Leeftijd

Voor volwassenen

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet in onderstaande gevallen:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent overgevoelig voor pyrazolinon derivaten.
 • U heeft een afwijkende samenstelling van het bloed (bloedbeeld). Wanneer u weet dat uw bloedbeeld afwijkend is, raadpleeg dan uw arts voor gebruik.
 • U lijdt aan ernstige hartzwakte.
 • U heeft eerder een maagdarmbloeding gehad als gevolg van het gebruik van bepaalde pijnstillers (NSAID’s).
 • U heeft een maagzweer of u heeft al eens eerder een maagzweer gehad.
 • U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Extra voorzichtigheid is gewenst in de volgende situaties: 

 • Wanneer u regelmatig Daro Hoofdpijnpoeders gebruikt. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Het optreden van bijwerkingen kan beperkt worden door de laagst werkzame dosering te gebruiken gedurende een zo kort mogelijke periode. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren,dient u uw arts te raadplegen.
 • Wanneer u meer Daro Hoofdpijnpoeders zou willen nemen dan wordt aanbevolen. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Daarbij treedt geen bewusteloosheid op. Toch dient in dit geval onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.
 • Indien u weet dat u een verstoorde bloedaanmaak heeft. In dat geval dient u vóór het gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders uw arts te raadplegen. Voor stoffen die verwant zijn aan propyfenazon, is in zeldzame gevallen een afname aan witte bloedcellen (leukopenie) als bijwerking gezien. Bij het optreden van wondjes (laesies) in het mond- en keelslijmvlies, keelpijn en/of koorts dient het gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders onmiddellijk gestaakt te worden.
 • Wanneer u een zeldzaam tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heeft. Gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders door dergelijke patiënten kan leiden tot afbraak van bloedcellen (hemolytische anemie).
 • Wanneer u lijdt aan een lever- en/of nieraandoening.
 • Indien u gevoelig bent voor benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), want dan kan in zeer zeldzame gevallen een benauwdheidsaanval worden uitgelokt.
 • Indien u lijdt aan een bepaalde stofwisselingsziekte van de lever (porfyrie), waarvan het meest kenmerkende verschijnsel is dat de urine donker wordt wanneer deze in het licht staat. Propyfenazon kan een acute aanval van porfyrie veroorzaken.
 • Indien u een hoge bloeddruk heeft of lijdt aan hartzwakte. Het lichaam kan in dat geval vocht vasthouden en er kunnen zwellingen van de ledematen (oedeem) optreden.- indien u lijdt aan bepaalde darmziektes (ziekte van Crohn, ulceratieve colitis). Daro Hoofdpijnpoeders kan de verschijnselen daarvan verergeren.
 • Indien u tijdens het gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders last krijgt van huiduitslag, wondjes aan de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoeligheid. Dit kan wijzen op een zeldzame maar ernstige bijwerking (exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermalenecrolyse). U dient het gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders dan onmiddellijk te stoppen en contact op te nemen met uw arts.

Maagdarmbloedingen, maagdarmzweren en gaatjes of scheurtjes in de maag of darmen (maagdarmperforatie) met ernstige gevolgen kunnen optreden. Wanneer maagdarmbloedingen optreden moet u stoppen met het gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders. Ouderen en patiënten die eerder maagdarmbloedingen hebben gehad kunnen hier vaker last van hebben en moeten daarom de laagst mogelijke dosering gebruiken, en bij het optreden van maagdarmklachten (en met name bloedingen)contact opnemen met hun arts.


Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast Daro hoofdpijnpoeders nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Gelijktijdig gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders met bepaalde andere pijnstillers (NSAID’s, COX-2remmers) moet worden vermeden.

Controleer de bijsluiter voor wisselwerkingen met paracetamol en propyfenazon.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Gebruik dit middel niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

De werkzame stof kan het zwanger worden bemoeilijken. Raadpleeg de bijsluiter en overleg met uw arts.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Poeder

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Paracetamol, propyfenazon en watervrije coffeïne

Hulpstoffen

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, colloïdaal siliciumdioxide, maïszetmeel en talk.

Toelichting bij hulpstoffen

Daro Hoofdpijnpoeders bevatten 196 mg lactose per sachet. Dit is van belang voor patiënten met lactose (melksuiker) overgevoeligheid

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 01670

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius
 • Bewaren op een droge plaats

Houdbaarheid

 • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


27-01-2020