Ibuprofen voor Kinderen Aardbei suspensie 200 mg/ 5ml

Ibuprofen voor Kinderen Aardbei suspensie 200 mg/ 5ml

8 11
81,10/liter
Binnenkort weer beschikbaar

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Nurofen voor Kinderen Aardbei is een suspensie met 200 mg ibuprofen per 5 ml. De suspensie heeft een aardbeiensmaak. Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Nurofen voor Kinderen Aardbei Suspensie wordt gebruikt voor de behandeling van koorts en lichte tot matige pijn. Waarschuwing: de aangegeven dosering mag niet worden overschreden. Raadpleeg de bijsluiter voor de aanbevolen dosering.

Dit middel mag niet gebruikt worden als uw kind is allergisch is voor ibuprofen of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel; als uw kind ooit kortademigheid, astma, een loopneus, zwelling van het gezicht en/of handen of netelroos heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s). Gebruik dit middel niet als uw kind ooit een maagdarmbloeding of -perforatie heeft gekregen als gevolg van eerder gebruik van NSAID’s; als uw kind een terugkerende maag- of twaalfvingerige darmzweer (peptisch ulcus) of - bloeding heeft of heeft dat gehad; als uw kind erfelijke problemen heeft met het verwerken van fructose/fruitsuikers; als uw kind ernstig lever-of ernstig nierfalen heeft; als uw kind ernstig hartfalen heeft. Dit middel mag niet gebruikt worden als uw kind een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding heeft; als uw kind lijdt aan bloedstollingsstoornissen; als uw kind onopgehelderde stoornissen van de bloedaanmaak vertoont of als uw kind lijdt aan ernstige uitdroging (door braken, diarree of onvoldoende drinken). Zwangere vrouwen dienen dit middel niet te gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

 1. Schud de fles goed.
 2. Gebruik het uiteinde van de maatlepel dat overeenstemt met de vereiste dosis.
 3. Giet het geneesmiddel in de maatlepel.
 4. Steek de maatlepel in de mond van het kind en dien de dosis toe.
 5. Zet de dop na gebruik weer op de fles. Was de maatlepel af met warm water en laat hem drogen. 

Dosering

6 - 9 jaar (20-29 kg): 5 ml, overeenkomend met 200 mg Ibuprofen.10 - 12 jaar (30-40 kg): 7,5 ml, overeenkomend met 300 mg Ibuprofen. Gebruik de maatlepel tweemaal: 5 ml + 2,5 ml.

Maximale dosering

3 keer per 24 uur. Doses moeten ongeveer om de 6 tot 8 uur worden gegeven.

Interactie met voedsel

Het is beter geen alcohol te drinken tijdens het gebruik van Nurofen. Sommige bijwerkingen, zoals deze met betrekking tot het maagdarmkanaal en het centrale zenuwstelsel, worden waarschijnlijker wanneer alcohol samen met Nurofen gebruikt wordt.

Leeftijd

Kinderen van 6 tot 12 jaar

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken?

 • Uw kind is allergisch voor ibuprofen of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Uw kind heeft ooit kortademigheid, astma, een loopneus, zwelling van het gezicht en/of handen of netelroos gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s).
 • Uw kind heeft ooit een maagdarmbloeding of -perforatie gekregen als gevolg van eerder gebruik van NSAID’s.
 • Uw kind heeft een terugkerende maag- of twaalfvingerige darmzweer (peptisch ulcus) of -bloeding of heeft dat gehad (twee of meer episoden van bewezen zweer of bloeding).
 • Uw kind heeft erfelijke problemen met het verwerken van fructose/fruitsuikers.
 • Uw kind heeft ernstig lever-of ernstig nierfalen. Uw kind heeft ernstig hartfalen.
 • Uw kind heeft een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.
 • Uw kind lijdt aan bloedstollingsstoornissen. Ibuprofen kan de bloedingstijd verlengen.
 • Uw kind vertoont onopgehelderde stoornissen van de bloedaanmaak.
 • Uw kind lijdt aan ernstige uitdroging (door braken, diarree of onvoldoende drinken).
 • Zwangere vrouwen dienen dit middel niet te gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Dit middel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 6 jaar of lichter dan 20 kg

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Voor dit geneesmiddel gelden een aantal risicowaarschuwingen. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle risicowaarschuwingen bij dit middel.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt uw kind naast Nurofen voor Kinderen nog andere geneesmiddelen, heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Neem altijd contact op met een arts voordat u dit middel in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt. Raadpleeg de bijsluiter voor een lijst met geneesmiddelen waar dit in het bijzonder voor geldt. 

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Dit geneesmiddel mag alleen gedurende korte tijd worden gegeven. Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig is of indien de symptomen verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Suspensie

Verpakkingsvorm

Fles van polyethyleen

Werkzame stof

Ibuprofen

Hulpstoffen

Citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, natriumchloride, natriumsaccharine, polysorbaat 80, domifenbromide, vloeibare maltitol, glycerol, xanthaangom, aardbeienaroma (bevat propyleenglycol) en gezuiverd water.

Toelichting bij hulpstoffen

Dit middel bevat maltitol. Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. Kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,3 kcal/g maltitol.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosiseenheid, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Dit middel bevat 16,45 mg propyleenglycol per 5 ml.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 104637

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • ,Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Na openen 6 maanden houdbaar.
 • ,Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


10-08-2020


Bewaren

Na eerste opening: 6 maanden houdbaar.
Bewaren beneden 25°C.

Website

https://www.rb.com/

Adres

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp
Nederland

Telefoonnummer

023-5585000