Paracetamol kauwtabletten 120 mg, 16 stuks

Paracetamol kauwtabletten 120 mg, 16 stuks

3 65
0,23/stuk
Binnenkort weer beschikbaar

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Sinaspril Paracetamol kauwtabletten 120 mg is een pijnstillend en koortsverlagend middel. De kauwtabletten zijn geschikt voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar en hebben een pepermuntsmaak.

Sinaspril wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na een vaccinatie, als ook bij hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Sinaspril bevat 120 mg van het werkzame bestanddeel paracetamol per kauwtablet. Gebruik dit middel niet bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen. Bij gebruik van de aanbevolen dosering levert elk kauwtablet 300 mg glucose. Dit middel bevat geen lactose en gluten.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

U kunt uw kindje de kauwtabletten laten opkauwen of het tabletje fijnmaken en met vloeistof laten innemen. De kauwtabletten mogen op een lege maag worden ingenomen.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Dosering

Kinderen van 3 maanden tot 1 jaar (5,5 tot 10 kg lichaamsgewicht): 1/2 kauwtablet, maximaal 4-6 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 1 tot 2 jaar (10 tot 12,5 kg lichaamsgewicht): 1 kauwtablet, maximaal 4-6 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 2 tot 4 jaar (12,5 tot 17 kg lichaamsgewicht): 1-1 1/2 kauwtablet, maximaal 4-9 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 4 tot 6 jaar (17 tot 22 kg lichaamsgewicht): 1 1/2 kauwtablet, maximaal 6-9 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 6 tot 9 jaar (22 tot 30 kg lichaamsgewicht): 2 kauwtabletten, maximaal 8-12 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 9 tot 12 jaar (30 tot 40 kg lichaamsgewicht): 3 kauwtabletten, maximaal 12-18 tabletten per 24 uur.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Maximale dosering

De kauwtabletjes mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend. Bij het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) mag toediening dus pas na 4 uur worden herhaald.

Interactie met voedsel

De inname van voedsel en drinken heeft geen invloed op de effectiviteit van paracetamol. Tijdens de behandeling met paracetamol mag u geen alcohol gebruiken. Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per 24 uur niet hoger zijn dan 4 tabletten (480 mg).

Leeftijd

Vanaf 3 maanden.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt, in geval van:

 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren).
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever).
 • Acute leverontsteking (acute hepatitis).
 • Syndroom van Gilbert.
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie.
 • Hemolytische anemie.
 • Uitdroging.
 • Ondergewicht of ondervoeding.
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur).
 • Alcoholmisbruik.
 • Gelijktijdig gebruik van medicijnen die de leverfunctie beïnvloeden.
 • Een infectie die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheiden braken na het innemen van paracetamol. Neem onmiddellijk contact op met een arts als udeze symptomen krijgt.

In geval van hoge koorts, verschijnselen van een nieuwe infectie of aanhoudende klachten dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker. Indien u een infectie heeft die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol dient u onmiddelijk contact op te nemen met een arts als u deze symptomen krijgt.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk in de laagste mogelijke effectieve dosering. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u denkt dat u hier last van heeft, dan moet u stoppen met het innemen van dit medicijn en uw arts raadplegen.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Zoals voor alle paracetamol-bevattende geneesmiddelen geldt, kan de uitscheiding van chlooramfenicol (= antibioticum) vertraagd worden en kan een bepaalde bijwerking van zidovudine (= anti-aids geneesmiddel) op het bloed versterkt worden. Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen epilepsie kan een overdosering van paracetamol ernstiger verlopen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Kauwtablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Paracetamol.

Hulpstoffen

Pepermuntolie, natriumsaccharine (E954), natriumcyclamaat (E952), natriumstearaat (E470A), cellulose (E460), colloidaal watervrij silica (E551), glucose en ethylcellulose.

Toelichting bij hulpstoffen

Dit medicijn bevat 300 mg glucose per kauwtablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt. Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per kauwtablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 12941

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


27-07-2021