Paracetamol tabletten 500 mg, 50 stuks

Paracetamol tabletten 500 mg, 50 stuks

3 45
0,07/stuk
Binnenkort weer beschikbaar

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Roter Paracetamol tabletten kunnen gebruikt worden bij hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn en koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na een vaccinatie.

Roter Paracetamol behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen. Roter Paracetamol bevat de werkzame stof paracetamol (500 mg per tablet). De tabletten zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden, of de tabletten in water uiteen laten vallen, goed roeren en opdrinken.

Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema. Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.

Dosering

Kinderen van 4 tot 6 jaar: een halve (½) tablet van 500 mg 3 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 6 tot 9 jaar: een halve (½) tablet van 500 mg 4 tot 6 maal per dag.

Kinderen van 9 tot 12 jaar: één tablet van 500 mg 3 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 12 tot 15 jaar: één tablet van 500 mg 4 tot 6 maal per dag.

Volwassenen: één of 2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten per dag.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de jongste kinderen in de betreffende leeftijdscategorie.

Interactie met voedsel

Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met paracetamol.

Leeftijd

Vanaf 4 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

U mag dit middel niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt wanneer u lijdt aan:

 • lever- of nierfunctiestoornissen;
 • matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren);
 • milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever);
 • syndroom van Gilbert;
 • glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie;
 • hemolytische anemie;
 • uitdroging;
 • chronische ondervoeding;
 • astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur).

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 gram/dag) in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen;
 • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht);
 • uitdroging;
 • chronische ondervoeding.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten. Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen); bepaalde antidepressiva; probenecide (geneesmiddel tegen jicht); chlooramfenicol (een antibioticum); metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken); colestyramine (cholesterolverlagend middel); warfarine en andere coumarines (bloedverdunners); zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids); salicylamide (een pijnstiller); isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose); lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie).

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Paracetamol

Hulpstoffen

Maïszetmeel, gelatine, croscarmellose natrium en magnesiumstearaat.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 28771=52239

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


11-11-2019