Paracetamol vloeibaar 120 mg, 100ml

Paracetamol vloeibaar 120 mg, 100ml

5 93
59,30/liter
Binnenkort weer beschikbaar

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Sinaspril Paracetamol vloeibaar 120 mg is een pijnstillend en koortsverlagend middel. De stroop is geschikt voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar en heeft een bananensmaak.

Sinaspril wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na een vaccinatie, als ook bij hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. Door de vloeibare vorm kan het makkelijk door kinderen worden doorgeslikt. Ook kan het worden vermengd door bijvoorbeeld een fruithapje of zuivelproduct. De bananensmaak vergemakkelijkt de inname door kinderen. Sinaspril Paracetamol vloeibaar veroorzaakt geen maag- of darmklachten.

Hoewel dit geneesmiddel is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar kan het ook gebruikt worden door volwassenen. Sinaspril bevat 120 mg van het werkzame bestanddeel paracetamol per 5 ml stroop. Gebruik dit middel niet bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen. Sinaspril Paracetamol vloeibaar bevat geen lactose en gluten.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De stroop kan onverdund worden ingenomen. De stroop mag op een lege maag worden ingenomen. De doseerlepel bestaat uit twee doseerdelen; het kleine gedeelte doseert 2,5 ml stroop, het grote gedeelte 5 ml.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden. Bij kinderen ouder dan 4 jaar dient de behandeling zo kort mogelijk te zijn.

Dosering

Kinderen van 3 maanden tot 1 jaar: 2,5 ml, 4-6 keer per 24 uur.

Kinderen van 1 tot 2 jaar: 5 ml, 4-6 keer per 24 uur.

Kinderen van 2 tot 4 jaar: 5-7,5 ml, 4-6 keer per 24 uur.

Kinderen van 4 tot 6 jaar: 7,5 ml, 4-6 keer per 24 uur.

Kinderen van 6 tot 9 jaar: 10 ml, 4-6 keer per 24 uur.

Kinderen van 9 tot 12 jaar: 15 ml, 4-6 keer per 24 uur.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Maximale dosering

Bij het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) mag toediening pas na 4 uur worden herhaald.

Interactie met voedsel

Voorzichtigheid is geboden bij chronisch alcoholisme, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.

Leeftijd

Vanaf 3 maanden.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, in geval van:

 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Acute leverontsteking (acute hepatitis)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Ondergewicht of ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)
 • Alcoholmisbruik
 • Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de leverfunctie beïnvloeden.

Een infectie die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol. Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen krijgt.

In geval van hoge koorts, verschijnselen van een nieuwe infectie of aanhoudende klachten dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker. Indien u een infectie heeft die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts als u deze symptomen krijgt.Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Gebruik dit geneesmiddel zo kort mogelijk in de laagste mogelijke effectieve dosering. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u denkt dat u hier last van heeft, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. U dient dit middel niet gelijktijdig te gebruiken met andere producten die paracetamol bevatten.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast Sinaspril paracetamol 120 vloeibaar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Zie de bijsluiter voor een lijst met geneesmiddelen.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Gebruik Sinaspril Paracetamol niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Stroop

Verpakkingsvorm

Flacon

Werkzame stof

Paracetamol.

Hulpstoffen

Propyleenglycol (E1520), natriumbenzoaat (E211), glycerol (E422), sorbitol (E420), sucrose, bananen-essence, roodmengsel E122/E124, citroenzuur (E330), ethanol, natriumchloride, gedemineraliseerd water.

Toelichting bij hulpstoffen

Natriumbenzoaat kan de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen (jonger dan 4 weken) verhogen.Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 15 ml, dat wil zeggen dat het in wezen‘natriumvrij’ is.

Dit geneesmiddel bevat 5 gram sorbitol per 100 ml stroop. Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit middel toegediend krijgt.

De azo-kleurstoffen E122 en E124 kunnen allergische reacties, waaronder astma veroorzaken.Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

Dit geneesmiddel bevat 40 gram sucrose per 100 ml stroop. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt. Kan schadelijk zijn voor de tanden.

Dit middel bevat 5 vol.% ethanol (alcohol), d.w.z. max. 70 mg per ml,overeenkomend met 1 ml bier. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Dit middel bevat 7 g propyleenglycol per 100 ml. Als uw kind jonger is dan 5 jaar, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel toedient, in het bijzonder als uw kind ook andere middelen krijgt die propyleenglycol of alcohol bevatten. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dit middel dan niet in, tenzij aanbevolen door uw arts. Uw arts kan extra controles uitvoeren wanneer u dit middel inneemt. Als u een leveraandoening of nieraandoening heeft, neem dit middel dan niet in, tenzij aanbevolen door uw arts. Uw arts kan extra controles uitvoeren wanneer u dit middel inneemt.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 06251

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


10-06-2020